Multi Asset

BSF Style Advantage Screened Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklingsmarkeder. Aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Derudover kan aktivbaserede og prioritetsbaserede værdipapirer også have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Non-investment grade-fastforrentede værdipapirer (FI) kan være mere følsomme overfor disse hændelser. Finansielt afledte instrumenter (FDI) er meget følsomme for ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Påvirkningen er større, når brugen af finansielt afledte instrumenter (FDI) er vidtgående eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- - - -13,02 -2,10
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,05 - - - -4,48
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
8,29 0,99 4,41 0,05 - - - -11,85

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 04.aug.2021 USD 23
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 29.okt.2018
Oprettelsesdato 29.okt.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Multistrategy GBP
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,86%
ISIN LU1859542182
Bloomberg-ticker BRAD2GH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFXR819
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.jun.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.jun.2021 4,85%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.jun.2021 81,53%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP - 88,64 -0,11 -0,12 113,23 80,27 - LU1859542182 - -
Class X2 Hedged AUD - 87,51 -0,11 -0,13 87,62 60,16 - LU2050411508 - -
Class A2 USD - 89,93 -0,12 -0,13 90,05 81,55 - LU1859541614 - -
Class D2 USD - 91,44 -0,11 -0,12 91,55 82,58 - LU1859541705 - -
Class X2 USD - 93,35 -0,12 -0,13 93,47 83,92 - LU1859541960 - -
Class I2 Hedged EUR - 87,16 -0,12 -0,14 101,22 79,09 - LU1859542265 - -
Class I2 USD - 91,94 -0,12 -0,13 92,06 82,95 - LU1859541887 - -
Class I2 Hedged GBP - 89,13 -0,12 -0,13 113,68 80,62 - LU1859542349 - -
Class I2 EUR - 89,08 -0,24 -0,27 104,21 78,44 - LU1919855160 - -
Class D2 Hedged EUR - 86,64 -0,11 -0,13 100,77 78,71 - LU1859542000 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumenter

Dokumenter