Multi Asset

BSF BlackRock Style Advantage Screened Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklingsmarkeder. Aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Derudover kan aktivbaserede og prioritetsbaserede værdipapirer også have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Non-investment grade-fastforrentede værdipapirer (FI) kan være mere følsomme overfor disse hændelser. Finansielt afledte instrumenter (FDI) er meget følsomme for ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Påvirkningen er større, når brugen af finansielt afledte instrumenter (FDI) er vidtgående eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 2,21 -18,43
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 2,60 1,08
  1y 3y 5y 10y Opret.
-16,41 - - - -5,99
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

0,91 - - - 1,83
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,14 2,14 -3,25 -16,41 - - - -12,98
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

0,03 0,03 0,06 0,91 - - - 4,16

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 01.mar.2021 USD 27
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 29.okt.2018
Oprettelsesdato 29.okt.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,06%
ISIN LU1859541960
Bloomberg-ticker BRSAX2U
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFXR7Z6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 USD - 85,83 -0,15 -0,17 102,56 83,92 - LU1859541960 - -
Class D2 Hedged EUR - 80,20 -0,13 -0,16 100,77 78,71 - LU1859542000 - -
Class D2 USD - 84,34 -0,14 -0,17 101,50 82,58 - LU1859541705 - -
Class I2 Hedged EUR - 80,62 -0,13 -0,16 101,22 79,09 - LU1859542265 - -
Class X2 Hedged AUD - 80,60 -0,14 -0,17 96,42 60,16 - LU2050411508 - -
Class I2 Hedged GBP - 82,26 -0,14 -0,17 113,68 80,62 - LU1859542349 - -
Class A2 USD - 83,17 -0,15 -0,18 100,71 81,55 - LU1859541614 - -
Class I2 EUR - 80,49 0,64 0,80 107,79 78,44 - LU1919855160 - -
Class I2 USD - 84,74 -0,14 -0,16 101,80 82,95 - LU1859541887 - -
Class D2 Hedged GBP - 81,87 -0,14 -0,17 113,23 80,27 - LU1859542182 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumenter

Dokumenter