Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 9,5 1,9 0,5 -12,0
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 9,3 1,9 0,2 -9,9
  1y 3y 5y 10y Opret.
-11,99 -3,43 - - 1,67
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-9,90 -2,73 - - 2,38
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,99 -3,28 -9,01 -8,06 -11,99 -9,94 - - 8,18
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-9,90 -4,73 -8,08 -7,18 -9,90 -7,96 - - 11,82
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 9,51 1,86 0,46 -11,99
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

- 9,33 1,92 0,24 -9,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CZK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 03.feb.2023 USD 530.487.455
Oprettelsesdato 28.mar.2018
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Serie Valuta CZK
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,08%
Omkostningsgrad 0,85%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering CZK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CZK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGUDA2C
ISIN LU1791174102
SEDOL BFZRPC7

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 1.392
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 9,63%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,854
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,45%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,18
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,45%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 6,19
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 7,48
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 7,48

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 19,26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,78
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,39
UNIFORM MBS 1,74
Navn Vægtning (%)
MORGAN STANLEY 1,71
BANK OF AMERICA CORP 1,57
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
JPMORGAN CHASE & CO 0,83
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,64
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 CZK Ingen 704,60 0,37 0,05 03.feb.2023 824,91 699,72 LU1791174102 -
Class A2 USD Ingen 32,17 -0,17 -0,53 03.feb.2023 35,59 29,59 LU0096258362 -
Class D2 USD Ingen 33,85 -0,18 -0,53 03.feb.2023 37,29 31,09 LU0548367084 -
Class A1 USD Månedligt 15,45 -0,08 -0,52 03.feb.2023 17,43 14,31 LU0028835386 -
Class D3 USD Månedligt 15,45 -0,09 -0,58 03.feb.2023 17,43 14,34 LU0592701923 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,19 -0,05 -0,54 03.feb.2023 10,36 8,51 LU1718847640 -
Class A3 USD Månedligt 15,46 -0,08 -0,51 03.feb.2023 17,44 14,34 LU0172417379 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,37 -0,06 -0,64 03.feb.2023 10,59 8,70 LU1564327929 -
Class X5 USD Kvartalsvis 9,13 -0,05 -0,54 03.feb.2023 10,28 8,44 LU1694209633 -
Class I2 USD Ingen 10,95 -0,06 -0,54 03.feb.2023 12,04 10,05 LU1165522647 -
Class X2 USD Ingen 10,63 -0,06 -0,56 03.feb.2023 11,64 9,75 LU0147419252 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,11 -0,05 -0,49 03.feb.2023 11,27 9,34 LU1294567448 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumenter

Dokumenter