Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - 10,67 8,12 0,37
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- - 10,30 6,98 -0,90
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,56 6,55 - - 4,33
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-0,48 5,63 - - 3,59
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,87 0,00 -0,65 0,56 20,98 - - 18,85
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-1,58 -0,03 -1,08 -0,48 17,84 - - 15,44

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.nov.2021 USD 759
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2021 2,36
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 1.703
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Oprettelsesdato 04.okt.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,03%
ISIN LU1694209633
Bloomberg-ticker BGUDCX5
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD9FRY9
Bloomberg benchmark ticker LBUSTRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 4,45
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 55,64
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 71,83
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond USD High Yield
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 275,47
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 390
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,06%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,31%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,06%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,04%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,02%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,24%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 13,68%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 86,32%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,19% for dampkul og 0,19% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Bond Fund, Class X5, pr. 31.okt.2021 målt imod 396 USD Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har givet en guldmedalje til fonden, hviliket er den højeste udmærkning.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
UNIFORM MBS 23,10
UNITED STATES TREASURY 16,84
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3,70
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,83
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,54
BANK OF AMERICA CORP 1,55
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,08
MORGAN STANLEY 0,95
JPMORGAN CHASE & CO 0,90
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X5 USD Kvartalsvis 10,50 0,02 0,19 10,86 10,41 - LU1694209633 - -
Class A2 CZK Ingen 824,20 2,70 0,33 824,20 749,74 - LU1791174102 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,79 0,02 0,19 11,07 10,66 - LU1564327929 - -
Class I2 USD Ingen 12,25 0,03 0,25 12,47 12,03 - LU1165522647 - -
Class A1 USD Daglig 17,77 0,04 0,23 18,39 17,67 - LU0028835386 - -
Class A3 USD Månedligt 17,79 0,04 0,23 18,40 17,69 - LU0172417379 - -
Class D2 USD Ingen 37,93 0,09 0,24 38,67 37,29 - LU0548367084 - -
Class A2 USD Ingen 36,22 0,08 0,22 37,07 35,72 - LU0096258362 - -
Class D3 USD Månedligt 17,79 0,04 0,23 18,40 17,69 - LU0592701923 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,47 0,03 0,26 11,71 11,29 - LU1294567448 - -
Class X2 USD Ingen 11,82 0,02 0,17 12,01 11,58 - LU0147419252 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,57 0,02 0,19 10,93 10,49 - LU1718847640 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Dokumenter

Dokumenter