Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 4,0 15,3 0,5 6,5 -9,2
Benchmark (%) 3,3 15,1 0,4 6,5 -9,2
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

3,98 15,31 0,45 6,45 -9,18
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

3,29 15,10 0,37 6,49 -9,23
  1y 3y 5y 10y Opret.
-9,18 -0,97 3,09 - 2,69
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-9,23 -1,00 2,90 - 2,49
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-9,18 -3,84 -5,32 -3,57 -9,18 -2,89 16,44 - 14,97
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-9,23 -3,84 -5,30 -3,64 -9,23 -2,98 15,34 - 13,83

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.feb.2023 EUR 20.354.826
Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 1.286.359.610
Oprettelsesdato 27.sep.2017
Fondens oprettelse 01.sep.2000
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks FTSE Euro Bond Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,12%
Omkostningsgrad 0,09%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori USD Corporate Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRICDEA
ISIN IE00BDZRPS94
SEDOL BDZRPS9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 4.849
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 8,16%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,998
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,39%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,61
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,39%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 6,54
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 10,05
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 10,05

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 96,68
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 8,25
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 42,24
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond USD Corporates
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 277
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 273,91
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 87,85
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,97%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,70%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,74%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,05%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,26%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,81%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 88,18%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 11,82%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,36% for dampkul og 1,90% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc, pr. 31.jan.2023 målt imod 294 USD Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0,16
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0,16
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,15
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,15
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,13
Navn Vægtning (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,13
KFW 2.5 11/20/2024 0,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375 03/26/2026 0,10
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D Acc EUR Ingen 11,74 0,02 0,19 02.feb.2023 12,68 11,54 IE00BDZRPS94 -
Flex USD Halvårligt 8,93 0,03 0,36 02.feb.2023 10,09 8,20 IE00BYQQ0Z40 -
Flex USD Ingen 28,14 0,10 0,36 02.feb.2023 30,65 25,36 IE0000407050 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 9,71 0,03 0,33 02.feb.2023 10,88 8,84 IE00BYVZVL92 -
Inst USD Ingen 17,28 0,06 0,36 02.feb.2023 18,85 15,58 IE00B1W4R501 -
Inst Hedged EUR - 9,15 0,03 0,33 02.feb.2023 10,27 8,34 IE00BL6VHD58 -
Flex GBP - 10,11 0,04 0,35 02.feb.2023 10,24 9,17 IE0003NA3WI1 -
Class D USD Ingen 11,14 0,04 0,36 02.feb.2023 12,15 10,05 IE00BD0NC706 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter