Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -7,6 -4,9 -23,6 14,0 0,7
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,70 -4,29 -5,09 - -
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,97 1,07 1,58 - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,70 -0,54 -3,22 0,35 0,70 -12,34 -22,97 - -
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,97 0,38 1,00 1,63 1,97 3,25 8,14 - -
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-7,58 -4,92 -23,63 14,00 0,70
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

2,08 2,60 1,08 0,18 1,97

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 124.962.762
Oprettelsesdato 19.jul.2017
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Serie Valuta CHF
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,80%
Omkostningsgrad 0,55%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Multistrategy Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSSAI2C
ISIN LU1640627243
SEDOL BYVSVS5

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged CHF Ingen 75,08 -0,55 -0,73 02.feb.2023 79,30 69,51 LU1640627243 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 100,14 -1,05 -1,04 02.feb.2023 104,81 91,67 LU1352906454 -
Class A2 USD Ingen 89,85 -0,64 -0,71 02.feb.2023 94,01 82,20 LU1352905993 -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 77,08 -0,57 -0,73 02.feb.2023 81,39 71,29 LU1706559660 -
Class D2 EUR Ingen 95,95 -0,72 -0,74 02.feb.2023 112,70 86,28 LU1373035317 -
Class X2 Hedged EUR - 80,71 -0,58 -0,71 02.feb.2023 84,68 74,01 LU1781817777 -
Class I2 USD Ingen 83,99 -0,59 -0,70 02.feb.2023 87,67 76,36 LU1640626609 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 83,51 -0,60 -0,71 02.feb.2023 87,81 77,08 LU1352906298 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 84,50 -0,61 -0,72 02.feb.2023 88,83 77,92 LU1363273480 -
Class Z2 USD Ingen 95,40 -0,68 -0,71 02.feb.2023 99,63 86,81 LU1363273308 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 74,60 -0,54 -0,72 02.feb.2023 78,49 68,71 LU1609299281 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 82,33 -0,58 -0,70 02.feb.2023 86,05 74,74 LU1532729727 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 69,43 0,83 1,21 02.feb.2023 69,44 57,77 LU1718790519 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 84,64 -0,61 -0,72 02.feb.2023 88,96 78,00 LU1352906538 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 97,91 -0,70 -0,71 02.feb.2023 102,17 88,39 LU1423753034 -
Class X2 USD Ingen 100,10 -0,71 -0,70 02.feb.2023 104,32 90,60 LU1352906371 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 71,81 -0,52 -0,72 02.feb.2023 75,63 66,56 LU1352906025 -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 84,96 -0,61 -0,71 02.feb.2023 89,26 78,21 LU1469409517 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 81,14 -0,59 -0,72 02.feb.2023 85,47 75,24 LU1394254640 -
Class A4 USD Årlig 91,30 -0,65 -0,71 02.feb.2023 95,52 83,52 LU1394251976 -
Class D2 USD Ingen 94,50 -0,68 -0,71 02.feb.2023 98,71 86,05 LU1373035408 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 82,04 -0,58 -0,70 02.feb.2023 85,79 74,55 LU1572169370 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 74,15 -0,55 -0,74 02.feb.2023 78,38 68,78 LU1640627169 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8.578,79 -62,73 -0,73 02.feb.2023 9.075,52 7.950,94 LU1484781551 -
Class X2 Hedged NZD Ingen 103,26 -0,75 -0,72 02.feb.2023 108,17 92,59 LU1485749367 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Dokumenter

Dokumenter