Råvarer

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vægtet gennemsnitligt swap-gebyr: 8.78 bps*

*Pr. 30. september 2022. Fonden forventer til hver en tid at ligge inde med flere total return swaps fra forskellige udbydere, som hver kan medføre et forskelligt swap-gebyr. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato og kan derfor variere over tid.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -11,6 7,6 -3,1 26,8 15,1
Benchmark (%) -11,2 7,7 -3,1 27,1 16,1
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-11,63 7,61 -3,11 26,76 15,08
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-11,25 7,69 -3,12 27,11 16,09
  1y 3y 5y 10y Opret.
15,08 12,22 6,09 - 6,78
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

16,09 12,65 6,44 - 7,14
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
15,08 -2,49 1,98 -2,49 15,08 41,32 34,39 - 42,97
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

16,09 -2,45 2,22 -1,98 16,09 42,96 36,64 - 45,64

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 26.jan.2023 USD 1.601.255.810
Net Assets of Fund pr. 26.jan.2023 USD 1.601.255.810
Oprettelsesdato 18.jul.2017
Fondens oprettelse 18.jul.2017
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Råvarer
Benchmark-indeks Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 26.jan.2023 224.272.661
Samlet omkostningsgrad 0,19%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2022 0,01 %
Hjemsted Irland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanceringsfrekvens Årlig
Metodologi Swap
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 marts
Bloomberg Ticker ICOM
ISIN IE00BDFL4P12

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Benchmark-niveau pr. 26.jan.2023 USD 245,81
Benchmark Ticker BCOMTR
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 18,59%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,998

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Polen

 • Portugal

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Singapore

 • Slovakiet

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjekkiet

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Afkast indtil forfaldsdagen (%) Forfaldsdag Mod. Løbetid Afkast til købsoption (%) Afkast til dårligst (%) Faktisk løbetid Faktisk afkast indtil forfaldsdagen (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdningerne kan ændre sig.


Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  From
30-sep.-2012
To
30-sep.-2013
From
30-sep.-2013
To
30-sep.-2014
From
30-sep.-2014
To
30-sep.-2015
From
30-sep.-2015
To
30-sep.-2016
From
30-sep.-2016
To
30-sep.-2017
From
30-sep.-2017
To
30-sep.-2018
From
30-sep.-2018
To
30-sep.-2019
From
30-sep.-2019
To
30-sep.-2020
From
30-sep.-2020
To
30-sep.-2021
From
30-sep.-2021
To
30-sep.-2022
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 33,07 28,39 9,35 10,62 16,70
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 46,74 37,42 30,67 21,75 31,80
Sikkerheder for lån (% af lån) 111,63 110,19 108,08 110,51 109,58
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 25.jan.2023
Ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) ISIN SEDOL Veksling Land
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20.jul.2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02.feb.2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25.apr.2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20.jul.2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11.jun.2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Dokumenter

Dokumenter