Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- -5,37 17,04 -6,66 3,57
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,58 3,37 - - 2,52
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,19 2,69 -4,05 -1,58 10,44 - - 12,57

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2021 USD 2.140
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 161
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 28.feb.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,12%
ISIN LU1554267051
Bloomberg-ticker BGEMX2A
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYWPND4
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.sep.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.sep.2021 4,33
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.sep.2021 52,21
MSCI ESG % Dækning pr. 07.sep.2021 99,43
Fund Lipper Global Classification pr. 07.sep.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.sep.2021 780,65
Fonde i Peer Group pr. 07.sep.2021 249
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.sep.2021, ud fra investeringer per 30.apr.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,95
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,92
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,78
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.25 11/22/2028 1,42
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 AUD Ingen 10,12 0,09 0,90 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,34 -0,01 -0,12 9,37 8,26 - LU1688375184 - -
Class I2 EUR Ingen 22,14 0,07 0,32 22,68 21,69 - LU1559746307 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,69 -0,01 -0,10 10,70 9,59 - LU1505939139 - -
Class SR3 USD Månedligt 9,25 -0,01 -0,11 10,40 9,20 - LU2319963620 - -
Class SR2 USD - 9,55 -0,01 -0,10 10,45 9,46 - LU2319963547 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,31 -0,01 -0,14 8,18 7,24 - LU0622213642 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,44 -0,01 -0,12 9,74 8,36 - LU1495982867 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,08 -0,01 -0,14 7,97 7,01 - LU0359002093 - -
Class A2 USD Ingen 23,19 -0,03 -0,13 25,85 22,98 - LU0278470058 - -
Class A2 EUR Ingen 20,54 0,06 0,29 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,48 0,03 0,40 7,95 7,40 - LU0995350831 - -
Class A4 USD Årlig 13,61 -0,02 -0,15 15,83 13,48 - LU0548402170 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 84,28 -0,12 -0,14 94,63 83,49 - LU1715605868 - -
Class X2 GBP Ingen 5,37 0,02 0,37 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class A3 USD Månedligt 3,40 0,00 0,00 3,94 3,38 - LU0278470132 - -
Class D2 USD Ingen 24,89 -0,03 -0,12 27,61 24,65 - LU0383940458 - -
Class A4 EUR Årlig 12,06 0,04 0,33 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
Class D2 CHF Ingen 22,90 0,00 0,00 24,48 22,81 - LU1065150267 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 5,84 -0,01 -0,17 6,79 5,81 - LU0995345831 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 5,85 -0,01 -0,17 6,81 5,83 - LU0995336418 - -
Class A3 HKD Månedligt 26,46 -0,04 -0,15 30,55 26,34 - LU0388349754 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 6,54 -0,01 -0,15 7,71 6,51 - LU1676225185 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,01 0,01 0,33 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,55 0,02 0,27 8,60 7,43 - LU1694209807 - -
Class I2 CHF - 23,00 0,00 0,00 24,58 22,91 - LU1781817694 - -
Class A6 USD Månedligt 7,24 -0,01 -0,14 8,52 7,21 - LU1408528211 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 5,52 -0,01 -0,18 6,43 5,50 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,81 -0,02 -0,14 15,36 13,68 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,56 -0,01 -0,13 8,45 7,48 - LU0473186707 - -
Class D4 EUR Årlig 12,08 0,03 0,25 13,00 11,97 - LU0827885145 - -
Class I2 USD Ingen 25,00 -0,03 -0,12 27,69 24,76 - LU0520955575 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 6,62 -0,01 -0,15 7,81 6,59 - LU1408528302 - -
Class D3 HKD Månedligt 109,44 -0,13 -0,12 126,36 108,98 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,74 -0,02 -0,20 10,90 9,65 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,31 -0,01 -0,11 10,46 9,22 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ingen 7,12 -0,01 -0,14 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 5,53 0,00 0,00 6,43 5,50 - LU0575500318 - -
Class I2 GBP - 18,87 0,07 0,37 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class D4 USD Årlig 13,64 -0,02 -0,15 15,88 13,52 - LU0827885228 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 5,81 -0,01 -0,17 6,80 5,78 - LU1133072774 - -
Class X2 EUR Ingen 6,30 0,01 0,16 6,43 6,16 - LU0531082021 - -
Class A1 EUR Daglig 2,99 0,01 0,34 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,47 -0,02 -0,21 10,43 9,38 - LU2319963380 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,99 -0,01 -0,13 8,92 7,92 - LU0358998713 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedligt 9,22 -0,02 -0,22 10,39 9,18 - LU2319963463 - -
Class A1 USD Daglig 3,38 0,00 0,00 3,92 3,35 - LU0278477574 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,38 -0,01 -0,12 9,31 8,30 - LU0827884767 - -
Class D3 EUR Månedligt 12,44 0,04 0,32 13,29 12,35 - LU0827884924 - -
Class D2 EUR Ingen 22,04 0,06 0,27 22,61 21,61 - LU0329592702 - -
Class D3 USD Månedligt 14,04 -0,02 -0,14 16,30 13,97 - LU0523291242 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,89 -0,01 -0,14 7,78 6,83 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 71,87 -0,09 -0,13 84,76 71,58 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,57 -0,01 -0,12 9,92 8,48 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,07 -0,01 -0,14 8,33 7,04 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 522,59 1,97 0,38 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,26 -0,01 -0,14 8,46 7,22 - LU1408528724 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter