Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

1,78 -0,86 12,27 7,81 1,63
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

1,68 -1,03 12,22 7,54 1,67
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,97 7,66 4,62 - 4,31
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

1,96 7,52 4,49 - 4,21
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,93 0,16 -1,00 1,97 24,78 25,36 - 24,87
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-0,89 0,12 -0,97 1,96 24,31 24,54 - 24,26

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.nov.2021 USD 34.461.096
Net Assets of Fund pr. 24.nov.2021 USD 1.372.149.646
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 01.sep.2000
Oprettelsesdato 26.jul.2016
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2021 3,22
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 4.524
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Corporate Bond
Benchmark-indeks FTSE Euro Dollar Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BYQQ0Z40
Bloomberg-ticker BUSCFUD
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Bloomberg benchmark ticker SBEID
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 6,94
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 50,72
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 98,08
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond USD Corporates
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 279,96
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 278
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 1,18%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 2,14%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,87%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,15%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,29%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,89%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 86,23%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 13,77%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,53% for dampkul og 2,44% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, pr. 31.okt.2021 målt imod 248 USD Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,17
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,14
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,11
BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0,11
Navn Vægtning (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,11
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0,10
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,10
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.3 01/11/2023 0,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex USD Halvårligt 10,45 0,03 0,31 10,97 10,30 10,43 IE00BYQQ0Z40 10,48 -
Flex USD Ingen 31,26 0,10 0,31 31,96 30,31 31,18 IE0000407050 31,33 -
Class D USD Ingen 12,39 0,04 0,31 12,67 12,02 12,36 IE00BD0NC706 12,42 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 11,13 0,03 0,31 11,40 10,85 11,10 IE00BYVZVL92 11,15 -
Inst Hedged EUR - 10,50 0,03 0,31 10,77 10,25 10,47 IE00BL6VHD58 10,52 -
Class D Acc EUR Ingen 12,76 0,11 0,91 12,76 11,48 12,73 IE00BDZRPS94 12,79 -
Inst USD Ingen 19,22 0,06 0,31 19,66 18,65 19,17 IE00B1W4R501 19,27 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter