Obligationer

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer som obligationer, der betaler en fast eller variabel rente. Værdien af disse værdipapirer er derfor følsom over for renteændringer, typisk når renten stiger, er der et tilsvarende fald i obligationernes markedsværdi. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af amerikansk regeringsfinansierede virksomheder som Ginnie Mae, Fannie Mae og Freddie Mac. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Værdipapirer med sikkerhed i realkredit kan være underlagt likviditetsrisiko (hvor der ikke er tilstrækkeligt med købere eller sælgere til at tillade, at fonden sælger eller køber investeringer umiddelbart), have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1
Benchmark (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

0,58 6,06 3,81 -1,61 -12,11
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

0,99 6,35 3,87 -1,04 -11,81
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,11 -3,54 -0,86 - -0,41
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-11,81 -3,22 -0,53 - -0,11
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,11 -0,61 1,96 -3,54 -12,11 -10,24 -4,25 - -2,66
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-11,81 -0,44 2,14 -3,32 -11,81 -9,35 -2,64 - -0,74

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 01.feb.2023 USD 591.303.726
Net Assets of Fund pr. 01.feb.2023 USD 1.748.795.462
Oprettelsesdato 23.maj2016
Fondens oprettelse 23.maj2016
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 01.feb.2023 139.034.808
Samlet omkostningsgrad 0,28%
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udbyttestatus Distribuerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
Metodologi Stikprøver
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 maj
Bloomberg Ticker IMBS LN
ISIN IE00BZ6V7883

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 01.feb.2023 393
Benchmark-niveau pr. 01.feb.2023 USD 2.113,68
Benchmark Ticker LUMSTRUU
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.jan.2023 2,37%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 5,65%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,991
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 01.feb.2023 4,01%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 01.feb.2023 2,71%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 01.feb.2023 8,47
Effektiv løbetid pr. 01.feb.2023 6,27

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 01.feb.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 01.feb.2023 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 01.feb.2023 5,35%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 01.feb.2023 94,65%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Polen

 • Portugal

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 01.feb.2023
Udsteder Vægtning (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 50,78
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18,21
Udsteder Vægtning (%)
UNIFORM MBS 5,75
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,81
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,40
Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Par Value ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 01.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 01.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 01.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 01.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.maj2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.maj2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.maj2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Dokumenter

Dokumenter