Obligationer

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatser stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationers markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fonden investerer i selskabsudstedte fastforrentede værdipapirer. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Valutaafdækning er beregnet til at reducere, men kan ikke eliminere indvirkningen af valutabevægelser mellem basisvalutaen og de valutaer, som nogle eller alle af de underliggende investeringer er blevet handlet i. Afhængig af valutakurserne kan dette have en positiv eller negativ effekt på fondens resultater. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

0,10 -0,27 0,50 -0,03 0,39
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

0,40 0,01 0,74 0,15 0,59
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,28 0,30 0,09 - 0,19
Benchmark (%) -0,09 0,51 0,33 - 0,43
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,27 -0,07 -0,34 -0,26 -0,28 0,92 0,47 - 1,12
Benchmark (%) -0,08 -0,05 -0,28 -0,17 -0,09 1,52 1,67 - 2,57
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - 0,05 -0,53 0,76 0,42
Benchmark (%) - 0,35 -0,23 0,95 0,62

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.dec.2021 EUR 2.223.695.121
Net Assets of Fund pr. 02.dec.2021 EUR 2.242.231.881
Oprettelsesdato 07.jan.2016
Fondens oprettelse 07.jan.2016
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Artikel 8
Benchmark-indeks Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
Udestående aktier pr. 02.dec.2021 445.072.756
Samlet omkostningsgrad 0,15%
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udbyttestatus Distribuerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
Metodologi Stikprøver
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 oktober
Bloomberg Ticker SUSE SW
ISIN IE00BYZTVV78

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 02.dec.2021 847
Benchmark-niveau pr. 02.dec.2021 EUR 137,40
Benchmark Ticker BSCW
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 02.dec.2021 -0,11%
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 02.dec.2021 0,13%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 02.dec.2021 1,51%
3 år Beta pr. 30.nov.2021 1,011
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 02.dec.2021 1,55
Effektiv løbetid pr. 02.dec.2021 1,49
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2021 1,53%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,78
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 9,54
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 89,74
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond EUR Corporates Short Term
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 39
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 88,95
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 02.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 02.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 02.dec.2021 99,08%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 02.dec.2021 0,92%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Slovakiet

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjekkiet

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 02.dec.2021
Udsteder Vægtning (%)
BNP PARIBAS SA 2,24
BMW FINANCE NV 1,84
BPCE SA 1,82
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,71
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,68
Udsteder Vægtning (%)
SOCIETE GENERALE SA 1,61
CAIXABANK SA 1,55
INTESA SANPAOLO SPA 1,53
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,44
ABN AMRO BANK NV 1,26
Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Par Value ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 02.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 02.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 02.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 01.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18.mar.2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12.jan.2016 BYZR3V5 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11.jan.2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
Borsa Italiana SUSE EUR 11.jun.2019 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI - - IE00BYZTVV78 A142NU 30593752  - -

Dokumenter

Dokumenter