Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Non-investment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 8,2 8,4 -2,6 14,0 3,4 5,1
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-14,38 -1,66 0,55 - 2,29
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,96 -2,16 -0,37 - 1,73
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-14,77 1,48 -3,77 -8,58 -14,38 -4,90 2,80 - 17,93
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -13,26 1,80 -3,59 -6,95 -12,96 -6,33 -1,86 - 13,29
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

2,21 6,98 0,08 11,81 -16,09
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

0,81 5,23 -0,87 9,14 -15,03

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.dec.2022 EUR 292.590.594
Oprettelsesdato 23.jul.2015
Fondens oprettelse 23.jul.2015
Serie Valuta GBP
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,71%
Omkostningsgrad 0,55%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udlodningsfrekvens Årlig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGEHD4G
ISIN LU1258858023
SEDOL BYN8BV6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 305
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2022 4,28%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 11,37%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,999
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 10,01%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 2,84
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 10,71%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 2,82
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 5,16
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 5,16

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,76
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,35
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,30
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,30
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1,27
Navn Vægtning (%)
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,20
GOLDSTORY SAS RegS 5.375 03/01/2026 1,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 1,06
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,03
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,03
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,35 0,01 0,11 02.dec.2022 10,96 8,71 LU1258858023 -
Class D2 EUR Ingen 11,75 0,00 0,00 02.dec.2022 13,35 10,97 LU1191877965 -
Class Z2 USD - 9,09 0,00 0,00 02.dec.2022 10,07 8,43 LU2414815147 -
Class Z2 EUR - 9,65 0,00 0,00 02.dec.2022 10,93 9,00 LU2099034311 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 112,00 0,03 0,03 02.dec.2022 127,86 104,48 LU1258857645 -
Class X2 EUR Ingen 12,40 0,00 0,00 02.dec.2022 13,99 11,56 LU1264796209 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,96 0,00 0,00 02.dec.2022 12,52 10,25 LU1258857728 -
Class A2 EUR Ingen 11,29 0,00 0,00 02.dec.2022 12,88 10,54 LU1191877379 -
Class D4 EUR Årlig 8,92 0,00 0,00 02.dec.2022 10,57 8,33 LU1258857561 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter