Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

3,90 1,17 -7,45 21,10 -1,83
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

4,24 1,85 -9,69 21,90 -2,37
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,80 1,67 2,06 - 2,50
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-5,72 1,01 1,87 - 2,95
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,30 -3,06 -5,74 -5,80 5,10 10,73 - 18,18
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-6,78 -2,80 -5,42 -5,72 3,06 9,71 - 21,75

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.maj2022 EUR 432
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 406
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 23.jul.2015
Oprettelsesdato 23.jul.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori SEK Flexible High Yield Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,25%
ISIN LU1258857645
Bloomberg-ticker BGEHA2S
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYN8B16
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.apr.2022 6,40%
Ændret varighed pr. 29.apr.2022 3,58
Effektiv løbetid pr. 29.apr.2022 3,46
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 29.apr.2022 4,63
WAL indtil dårligst pr. 29.apr.2022 4,63

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 49,55%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 50,44%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, pr. 30.apr.2022 målt imod 67 SEK Flexible High Yield Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,69
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,10
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 0,93
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 0,93
TELE COLUMBUS AG RegS 3.875 05/02/2025 0,92
Navn Vægtning (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 0,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 0,84
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 0,83
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 0,81
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 0,81
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 115,52 0,12 0,10 128,53 115,03 - LU1258857645 - -
Class X2 EUR Ingen 12,70 0,01 0,08 14,02 12,65 - LU1264796209 - -
Class D2 EUR Ingen 12,09 0,01 0,08 13,41 12,04 - LU1191877965 - -
Class D4 EUR Årlig 9,57 0,01 0,10 10,94 9,53 - LU1258857561 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,97 0,01 0,10 11,31 9,92 - LU1258858023 - -
Class Z2 USD - 9,18 0,01 0,11 10,07 9,14 - LU2414815147 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,31 0,01 0,09 12,61 11,27 - LU1258857728 - -
Class Z2 EUR - 9,91 0,01 0,10 10,96 9,86 - LU2099034311 - -
Class A2 EUR Ingen 11,64 0,01 0,09 12,95 11,60 - LU1191877379 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter