Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

1,30 -4,68 7,32 2,60 -0,96
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

2,17 -1,01 10,80 5,63 0,69
  1y 3y 5y 10y Opret.
-4,03 2,42 0,56 - 1,45
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-0,57 5,55 3,46 - 4,11
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,96 -3,18 -4,45 -4,03 7,45 2,81 - 9,60
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-2,44 -1,35 -1,91 -0,57 17,58 18,52 - 29,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.nov.2021 USD 4.835
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 453
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Oprettelsesdato 24.jun.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,56%
ISIN LU1250973911
Bloomberg-ticker BGTI2EH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BY7S1D4
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.okt.2021 5,94%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 3,81
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 51,22
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 83,24
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 389,92
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 123
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 59,05%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 40,70%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,97% for dampkul og 1,46% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 2,17
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,86
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,85
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036 0,69
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0,69
Navn Vægtning (%)
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,68
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,67
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,65
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,62
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,61
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,92 0,02 0,18 11,83 10,74 - LU1250973911 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 92,83 0,13 0,14 100,00 91,41 - LU2290525943 - -
Class A1 USD Daglig 11,99 0,01 0,08 13,33 11,83 - LU0063728728 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 6,40 -0,02 -0,31 7,27 6,33 - LU1200839618 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 8,53 -0,03 -0,35 9,74 8,44 - LU1200839535 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,44 0,01 0,10 11,39 10,28 - LU1250980452 - -
Class D2 USD Ingen 14,57 0,02 0,14 15,69 14,34 - LU0776122383 - -
Class X3 USD Månedligt 9,99 -0,03 -0,30 11,10 9,87 - LU0984171172 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 10,05 -0,02 -0,20 11,20 9,93 - LU0841155764 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 10,61 -0,01 -0,09 11,80 10,47 - LU0803752632 - -
Class A2 USD Ingen 43,34 0,06 0,14 46,90 42,67 - LU0063729296 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,04 0,02 0,22 10,12 8,89 - LU1250978043 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,42 -0,03 -0,36 9,55 8,33 - LU1149717156 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,58 0,02 0,19 11,41 10,41 - LU1559745671 - -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 9,15 -0,02 -0,22 10,18 9,04 - LU2250419038 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 9,72 -0,02 -0,21 11,01 9,61 - LU1200839881 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,60 0,02 0,15 14,66 13,39 - LU0969580215 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 10,57 -0,03 -0,28 11,96 10,45 - LU1200839709 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 10,08 -0,02 -0,20 11,41 9,96 - LU0871639620 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,03 0,01 0,11 10,11 8,88 - LU1250979793 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 91,08 -0,40 -0,44 102,41 90,07 - LU1257007309 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,31 -0,02 -0,21 10,36 9,20 - LU0830182670 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 10,32 -0,01 -0,10 11,49 10,19 - LU0496654236 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,96 0,02 0,14 15,12 13,74 - LU0540000063 - -
Class I3 USD Månedligt 10,41 -0,03 -0,29 11,58 10,28 - LU1456638573 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 8,42 0,01 0,12 9,41 8,29 - LU1196525700 - -
Class A3 USD Månedligt 12,01 -0,02 -0,17 13,35 11,86 - LU0172393414 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,52 0,01 0,10 11,43 10,35 - LU2127175250 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 77,30 -0,21 -0,27 87,73 76,43 - LU0784395997 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,67 0,01 0,09 11,49 10,50 - LU1728037687 - -
Class I2 USD Ingen 12,94 0,02 0,15 13,92 12,73 - LU1111085012 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,25 0,02 0,16 13,30 12,06 - LU0969580132 - -
Class SR3 USD Månedligt 9,24 -0,02 -0,22 10,04 9,13 - LU2319960956 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,40 0,02 0,21 10,07 9,25 - LU2319960527 - -
Class D3 USD Månedligt 12,01 -0,03 -0,25 13,35 11,87 - LU0827875344 - -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 10,33 -0,02 -0,19 11,50 10,20 - LU0827875690 - -
Class A6 USD Månedligt 10,35 -0,02 -0,19 11,72 10,23 - LU0764618053 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 9,30 0,01 0,11 10,09 9,15 - LU2319960790 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 8,33 -0,02 -0,24 9,34 8,23 - LU0841166456 - -
Class SR2 USD - 9,45 0,01 0,11 10,10 9,31 - LU2319960873 - -
Class D6 USD Månedligt 10,92 -0,03 -0,27 12,31 10,79 - LU0827875427 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 96,06 -0,56 -0,58 107,85 95,03 - LU1023054775 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Dokumenter

Dokumenter