Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fonden kan investere i kinesiske A-aktier, der handles på Shanghais og Shenzhens fondsbørs via Stock Connect, som er underlagt en daglig kvote. Når den resterende saldo for den pågældende kvote falder til nul, eller den daglige kvote overskrides, afvises købsordrer. Kvotebegrænsninger kan derfor indskrænke den pågældende Stock Connect-fonds evne til at investere i kinesiske A-aktier rettidigt gennem Stock Connect. Yderligere risici ved anvendelse af Stock Connect omfatter, men er ikke begrænset til, risici vedrørende juridisk/egentlig ejendomsret samt afviklings-/leveringssystem, suspensionsrisiko, forskelle i handelsdage, restriktioner for salg pålagt ved frontend-overvågning, operationel risiko, lovgivningsrisiko, risiko vedrørende tilbagekaldelse af kvalificerede aktier, ingen beskyttelse af investorgarantifond, beskatningsrisici og bilæggelsesmetoder i henhold til SPSA-modellerne. Se prospektet for en mere detaljeret forklaring af disse risici.

Fonden kan også investere i kinesiske A-aktier via kapitalforvalterens "RQFII"-investeringskvote. Fonden er underlagt RQFII-politikken, når der handles via RQFII-ruten, samt regelændringer, der kan have en negativ indvirkning på fonden eller kapitalforvalterens RQFII-kvote samt fondens evne til at besidde kinesiske A-aktier. Fonden er underlagt begrænsninger og krav, der gælder for RQFII-investeringer, herunder følgende risici: risiko vedrørende lovgivningspolitikker, licens-, kvote- og repatrieringsrisiko, PRC-aktierisiko, RQFII-depotbank- og PRC-mæglerrisiko, valutarisiko og RQFII-kvotefordelingskonfliktrisiko.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

-3,17 18,19 -12,16 8,75 33,23
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-4,93 18,53 -16,73 9,21 33,95
  1y 3y 5y 10y Opret.
33,20 8,20 5,99 - 1,13
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

33,91 6,65 4,91 - 0,76
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
24,70 3,25 3,44 28,66 33,20 26,69 33,78 - 6,47
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

25,11 3,28 3,54 28,90 33,91 21,29 27,08 - 4,28
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) - -17,88 27,82 -26,06 35,40
Benchmark (%) - -17,76 25,63 -28,54 36,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 20.nov.2020 USD 1.785.833.102
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 08.apr.2015
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,40%
Løbende gebyr 0,40%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Optimerede
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks MSCI China A Inclusion Index
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg Ticker CNYA.LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 20.nov.2020 304.750.000
Antal beholdninger pr. 20.nov.2020 475
Benchmark-niveau pr. 20.nov.2020 USD 1.384,01
Benchmark Ticker M1CNA
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 maj
P/E-kvotient pr. 20.nov.2020 19,81
P/B-kvotient pr. 20.nov.2020 2,44
3 år Beta pr. 31.okt.2020 0,988
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2020 21,63%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 B
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 1,54
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 14,45
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,91
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Equity China
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 260,76
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 796
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 20.nov.2020 0,10%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 20.nov.2020 0,57%
MSCI - Nukleare våben pr. 20.nov.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 20.nov.2020 0,90%
MSCI - Civile våben pr. 20.nov.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 20.nov.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 20.nov.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 20.nov.2020 99,99%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 20.nov.2020 0,01%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,02% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 20.nov.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 20.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 20.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokumenter

Dokumenter