Obligationer

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 7 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 2,1 2,6 1,4 3,8 2,0 -0,4 -3,4
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 0,6 -0,1 -0,1 0,4 0,2 -0,5 -5,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,96 -0,30 0,88 - 1,23
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -4,26 -1,68 -0,91 - -0,50
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,19 1,19 2,13 -0,09 -1,96 -0,90 4,46 - 10,10
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 0,51 0,51 0,15 -2,53 -4,26 -4,95 -4,48 - -3,90
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

1,43 3,84 1,99 -0,35 -3,37
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,15 0,43 0,16 -0,54 -4,96

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 08.feb.2023 EUR 4.403.207.563
Oprettelsesdato 18.mar.2015
Fondens oprettelse 04.jan.1999
Serie Valuta USD
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,55%
Omkostningsgrad 0,40%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGED2UH
ISIN LU1202926330
SEDOL BWBXRD3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.jan.2023 483
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jan.2023 2,61%
3 år Beta pr. 31.jan.2023 1,388
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 3,66%
Ændret varighed pr. 31.jan.2023 2,06
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 3,63%
Effektiv løbetid pr. 31.jan.2023 1,99
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.jan.2023 2,75
WAL indtil dårligst pr. 31.jan.2023 2,75

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 85,86
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 8,14
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 54,59
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond EUR Short Term
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 196
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 95,77
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 53,25
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 30.jun.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.jan.2023 0,52%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.jan.2023 0,68%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.jan.2023 50,91%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.jan.2023 49,12%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,64% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 1349 Other Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2023
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2025 4,27
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/18/2024 3,33
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 2,90
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025 2,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 2,31
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4 09/13/2024 1,75
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 1,13
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER RegS 0 01/17/2024 1,09
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024 1,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 11,02 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,15 10,70 LU1202926330 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,93 -0,01 -0,10 08.feb.2023 10,37 9,77 LU0521028638 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,98 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,20 10,70 LU0555993434 -
Class A4 EUR Årlig 14,00 -0,01 -0,07 08.feb.2023 14,53 13,72 LU0448386994 -
Class A1 EUR Månedligt 11,44 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,89 11,23 LU0118255248 -
Class D2 EUR Ingen 15,72 -0,02 -0,13 08.feb.2023 16,26 15,40 LU0329592371 -
Class X2 EUR Ingen 16,64 -0,01 -0,06 08.feb.2023 17,12 16,27 LU0147388861 -
Class D4 Hedged USD Årlig 11,20 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,34 10,87 LU0903533064 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,29 -0,02 -0,19 08.feb.2023 10,71 10,12 LU0827877985 -
Class D3 EUR Månedligt 11,63 -0,01 -0,09 08.feb.2023 12,07 11,42 LU0827878017 -
Class A2 EUR Ingen 14,91 -0,01 -0,07 08.feb.2023 15,47 14,62 LU0093503810 -
Class I2 Hedged CHF - 9,43 -0,01 -0,11 08.feb.2023 9,80 9,27 LU2092627384 -
Class D4 EUR Årlig 14,22 -0,02 -0,14 08.feb.2023 14,71 13,93 LU0827878108 -
Class A4 Hedged GBP Årlig 10,76 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,01 10,50 LU0448387455 -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,48 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,65 11,15 LU0448387703 -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 9,98 -0,01 -0,10 08.feb.2023 10,22 9,76 LU0827891978 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 15,54 -0,02 -0,13 08.feb.2023 16,10 15,25 LU1523256227 -
Class I2 Hedged USD Ingen 10,88 -0,01 -0,09 08.feb.2023 10,99 10,55 LU1499592035 -
Class A3 EUR Månedligt 11,46 -0,01 -0,09 08.feb.2023 11,91 11,25 LU0172403825 -
Class I2 EUR Ingen 15,73 -0,02 -0,13 08.feb.2023 16,26 15,40 LU0468289250 -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,23 -0,02 -0,16 08.feb.2023 12,42 11,89 LU0456865749 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Dokumenter

Dokumenter