Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fastforrentede værdipapirer (non-investment grade) er mere følsomme for renteændringer og indebærer større ‘kreditrisiko’ end højere fastforrentede værdipapirer. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 7 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -4,1 13,6 6,5 -4,3 13,3 4,5 4,9
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3
  1y 3y 5y 10y Opret.
-10,76 -0,79 0,85 - 2,07
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -8,95 0,90 2,49 - 3,53
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,39 0,78 -1,15 -4,50 -10,76 -2,36 4,31 - 18,32
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -10,63 2,16 0,66 -2,87 -8,95 2,71 13,06 - 32,96
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

1,69 4,37 1,05 10,53 -15,23
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

3,05 6,35 3,20 11,27 -14,15

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 05.dec.2022 USD 2.115.595.171
Oprettelsesdato 17.sep.2014
Fondens oprettelse 29.okt.1993
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,60%
Omkostningsgrad 0,55%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens Årlig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGUHI4H
ISIN LU1111085442
SEDOL BQSTL96

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 1.226
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2022 5,42%
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 11,19%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 0,992
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,23%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 4,34
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,24%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 4,03
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 6,44
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 6,44

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 68,57
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 5,36
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 55,38
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Bond USD High Yield
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 381
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 286,17
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 67,19
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 30.apr.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 41,12%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 58,83%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,91
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,73
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 0,71
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,62
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,58
Navn Vægtning (%)
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,56
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0,56
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 0,53
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,51
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,85 0,02 0,26 05.dec.2022 9,33 7,45 LU1111085442 -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 7,72 0,02 0,26 05.dec.2022 9,26 7,42 LU0578943853 -
Class I2 Hedged GBP - 9,74 0,02 0,21 05.dec.2022 10,98 9,25 LU2242188931 -
Class D2 USD Ingen 37,91 0,10 0,26 05.dec.2022 42,25 35,84 LU0552552704 -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 8,55 0,02 0,23 05.dec.2022 10,06 8,17 LU0578937376 -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,11 0,04 0,22 05.dec.2022 20,45 17,18 LU0827886895 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 216,78 0,51 0,24 05.dec.2022 247,68 206,40 LU0532707519 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,86 0,04 0,27 05.dec.2022 16,76 14,09 LU0578945809 -
Class D3 USD Månedligt 8,90 0,02 0,23 05.dec.2022 10,43 8,50 LU0592702061 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,93 0,04 0,24 05.dec.2022 19,24 16,08 LU0578947334 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,26 0,03 0,29 05.dec.2022 11,80 9,78 LU1090155554 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 7,57 0,01 0,13 05.dec.2022 9,11 7,26 LU0871640396 -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 8,29 0,02 0,24 05.dec.2022 9,83 7,94 LU0580330818 -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 9,73 0,03 0,31 05.dec.2022 11,53 9,31 LU0578942376 -
Class A4 Hedged GBP Årlig 9,09 0,02 0,22 05.dec.2022 10,78 8,64 LU0706698544 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,02 0,19 05.dec.2022 12,39 10,31 LU1090156289 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,06 0,03 0,33 05.dec.2022 10,76 8,60 LU0681219902 -
Class I2 USD Ingen 15,45 0,04 0,26 05.dec.2022 17,19 14,60 LU0822668108 -
Class A6 USD Månedligt 4,21 0,01 0,24 05.dec.2022 5,02 4,03 LU0738912566 -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 9,60 0,02 0,21 05.dec.2022 11,32 9,19 LU0803752046 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 87,24 0,19 0,22 05.dec.2022 105,51 83,87 LU1919856218 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,66 0,02 0,26 05.dec.2022 9,18 7,34 LU1314333441 -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 8,57 0,02 0,23 05.dec.2022 10,09 8,19 LU0827886978 -
Class A3 USD Månedligt 5,20 0,02 0,39 05.dec.2022 6,08 4,96 LU0172419151 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 31,13 0,08 0,26 05.dec.2022 37,41 29,86 LU0764619531 -
Class I3 USD Månedligt 8,39 0,03 0,36 05.dec.2022 9,82 8,01 LU0764821012 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,86 0,04 0,25 05.dec.2022 17,77 15,01 LU0827887273 -
Class A1 USD Månedligt 5,15 0,01 0,19 05.dec.2022 6,01 4,92 LU0046675905 -
Class SR3 USD Månedligt 8,62 0,02 0,23 05.dec.2022 10,09 8,23 LU2319962812 -
Class SR2 USD - 9,32 0,03 0,32 05.dec.2022 10,38 8,81 LU2319962739 -
Class X2 USD Ingen 42,88 0,11 0,26 05.dec.2022 47,48 40,49 LU0147390172 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,58 0,03 0,35 05.dec.2022 10,18 8,14 LU2319962655 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,03 0,02 0,22 05.dec.2022 10,31 8,60 LU2319962572 -
Class A2 USD Ingen 35,07 0,09 0,26 05.dec.2022 39,34 33,20 LU0046676465 -
Class I2 Hedged CHF - 8,93 0,02 0,22 05.dec.2022 10,19 8,50 LU2344713685 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 200,51 0,46 0,23 05.dec.2022 230,57 191,15 LU0330917963 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,20 0,03 0,27 05.dec.2022 12,78 10,66 LU1111085798 -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 76,10 0,18 0,24 05.dec.2022 91,11 72,90 LU1023056127 -
Class X6 USD Månedligt 9,44 0,03 0,32 05.dec.2022 11,10 9,01 LU1376384019 -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 8,77 0,02 0,23 05.dec.2022 10,32 8,38 LU0803751741 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumenter

Dokumenter