Aktier

CEMG

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving. Vigtig meddelelse om fondssammenlægning – Mandag den 14. juli 2014 stemte investorerne i iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF(en afdeling i iShares VII plc) på en ekstraordinær generalforsamling i iShares VII plc for ikke at godkende beslutningen om en sammenlægning med iShares MSCI UK UCITS ETF. Fondenes sammenlægning, som investorerne blev stillet i forslag den 13. juni 2014, gennemføres derfor ikke. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, henvises der til investormeddelelserne, der findes på dokumentationssiderne for iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF og iShares MSCI UK UCITS ETF, eller De kan kontakte deres lokale iShares-repræsentant.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

20,16 -4,75 -0,97 16,70 8,03
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

20,74 -4,35 -0,52 17,36 8,34
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,49 10,22 9,43 - 5,37
Benchmark (%) -1,22 10,71 9,94 - 5,92
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,05 -4,53 -4,17 -8,70 -1,49 33,90 56,92 - 47,93
Benchmark (%) -6,83 -4,55 -4,10 -8,73 -1,22 35,70 60,58 - 53,81
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 3,59 39,71 -19,80 19,34 26,13
Benchmark (%) 3,90 40,58 -19,53 19,95 26,83

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 07.dec.2021 USD 66.715.287
Net Assets of Fund pr. 07.dec.2021 USD 66.715.287
Oprettelsesdato 06.jun.2014
Fondens oprettelse 06.jun.2014
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index
Udestående aktier pr. 07.dec.2021 1.800.000
Samlet omkostningsgrad 0,60%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2021 0,02 %
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Årlig
Metodologi Optimerede
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares V plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 30 november
Bloomberg Ticker CEMG LN
ISIN IE00BKM4H197

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 07.dec.2021 385
Benchmark-niveau pr. 07.dec.2021 USD 3.277,11
Benchmark Ticker M1EFCG
P/E-kvotient pr. 07.dec.2021 28,61
P/B-kvotient pr. 07.dec.2021 3,53
3 år Beta pr. 30.nov.2021 0,996
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2021 17,35%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,73
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 5,17
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 29,89
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Emerging Mkts Global
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 1.268
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 48,78
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 07.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 07.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 07.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 07.dec.2021 0,32%
MSCI - Civile skydevåben pr. 07.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 07.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 07.dec.2021 3,50%

Branchetilknytningsdækning pr. 07.dec.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 07.dec.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,32% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 07.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 07.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 8,76 11,74 12,62 2,83 0,56
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 13,79 14,00 14,00 11,63 2,52
Sikkerheder for lån (% af lån) 111,33 111,57 111,45 111,18 109,50
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
Ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) ISIN SEDOL Veksling Land
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange CEMG USD 09.jun.2014 BKM4H19 CEMG LN CEMG.L INAVEMGU X2EZINAV.DE IE00BKM4H197 - 24365457 - -
Bolsa Institucional de Valores CEMG MXN 19.feb.2021 BM9XPM0 - - - - IE00BKM4H197 - - - -
Euronext Amsterdam CEMG EUR 03.sep.2021 BP2P7J5 - CEMG.AS - - IE00BKM4H197 A111YA 24365457 - -
Berne Stock Exchange CEMG USD 02.feb.2021 BMT9TJ3 CEMG BW CEMG.BN - - IE00BKM4H197 A111YA 24365457 - -
Deutsche Boerse Xetra CEMG EUR 10.jun.2014 BMSKFV1 CEMG GY ISCEMG.DE - - IE00BKM4H197 A111YA - - -

Dokumenter

Dokumenter