Aktier

EXV9

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

12,56 3,37 -1,14 -28,35 49,04
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

13,01 3,68 -0,86 -27,77 50,18
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,97 -3,53 -0,35 8,04 4,25
Benchmark (%) -1,43 -2,94 0,14 8,53 4,68
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,90 -20,63 -18,69 -22,53 -1,97 -10,23 -1,75 116,79 124,10
Benchmark (%) -7,45 -20,61 -18,55 -22,32 -1,43 -8,58 0,69 126,72 143,01
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) -9,90 15,28 -15,39 22,55 -15,47
Benchmark (%) -9,11 15,73 -14,28 21,75 -14,72

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 03.dec.2021 EUR 150.600.484
Fondens oprettelse 08.jul.2002
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure
Udestående aktier pr. 03.dec.2021 7.900.000
Samlet omkostningsgrad 0,46%
Udlodningsfrekvens Op til 4x om året
Udbyttestatus Distribuerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2018 0,00 %
Hjemsted Tyskland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
Metodologi Replikeret
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depositar State Street Bank GmbH
Regnskabsårsafslutning 01 marts
Bloomberg Ticker SXTPEX GY
ISIN DE000A0H08S0
Oprettelsespris pr. 03.dec.2021 19,44
Aflysningspris pr. 03.dec.2021 18,87

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 03.dec.2021 15
Benchmark-niveau pr. 03.dec.2021 EUR 414,87
Benchmark Ticker SXTR
P/E-kvotient pr. 03.dec.2021 76,39
P/B-kvotient pr. 03.dec.2021 2,62
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 03.dec.2021 0,00%
3 år Beta pr. 30.nov.2021 1,004
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2021 31,22%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 97,10
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 5,26
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 34,81
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Sector Consumer Discretionary
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 158
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 249,62
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 03.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 03.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 03.dec.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 03.dec.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Mexico

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 03.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra EXV9 EUR 02.jun.2011 B414978 SXTPEX GY SXTPEX.DE SXTPNAV SXTPNAV.DE DE000A0H08S0 A0H08S 12981002 62627638 -
Berne Stock Exchange SXTPEX EUR 02.feb.2021 BMT9TQ0 SXTPEX BW SXTPEX.BN - - DE000A0H08S0 A0H08S 12981002 - -

Dokumenter

Dokumenter