Aktier

EXV6

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

31,18 12,13 -4,80 0,29 42,77
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

31,47 12,38 -4,57 0,69 43,17
  1y 3y 5y 10y Opret.
42,77 10,88 14,93 6,94 6,98
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

43,17 11,22 15,24 7,24 7,37
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
15,47 -7,22 -3,20 -0,37 42,77 36,31 100,50 95,67 265,81
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

15,66 -7,18 -3,06 -0,18 43,17 37,57 103,27 101,21 292,27
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 65,13 22,60 -13,53 22,81 12,06
Benchmark (%) 65,71 22,99 -12,87 22,44 12,51

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.okt.2021 EUR 544.463.532
Basisvaluta EUR
Oprettelsesdato 08.jul.2002
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,46%
Løbende gebyr 0,46%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Replikeret
Hjemsted Tyskland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks STOXX® Europe 600 Basic Resources
SFDR-klassificering Andet
Udlodningsfrekvens Op til 4x om året
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.dec.2019 0,01 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN DE000A0F5UK5
WKN A0F5UK
Bloomberg Ticker SXPPEX GY
Udstedende virksomhed iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depositar State Street Bank GmbH
Udbyttestatus Distribuerende
Oprettelsespris pr. 22.okt.2021 58,22
Aflysningspris pr. 22.okt.2021 56,51

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 22.okt.2021 9.539.000
Antal beholdninger pr. 21.okt.2021 19
Benchmark-niveau pr. 22.okt.2021 EUR 1.443,07
Benchmark Ticker SXPR
Udbytte til udbetaling pr. 21.okt.2021 5,51%
Ultimo regnskabsår 01 marts
P/E-kvotient pr. 21.okt.2021 15,64
P/B-kvotient pr. 21.okt.2021 1,95
3 år Beta pr. 30.sep.2021 1,004
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.sep.2021 25,22%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.okt.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.okt.2021 8,36
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.okt.2021 77,78
MSCI ESG % Dækning pr. 07.okt.2021 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 07.okt.2021 Equity Sector Materials
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.okt.2021 598,54
Fonde i Peer Group pr. 07.okt.2021 72
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.okt.2021, ud fra investeringer per 31.aug.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 21.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 21.okt.2021 14,79%
MSCI - Nukleare våben pr. 21.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 21.okt.2021 13,63%
MSCI - Civile skydevåben pr. 21.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 21.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 21.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 21.okt.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 21.okt.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 45,46% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 21.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 21.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 21.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra EXV6 EUR 02.jun.2011 B3ZPVL8 SXPPEX GY SXPPEX.DE SXPPNAV SXPPNAV.DE DE000A0F5UK5 A0F5UK 12980519 62626526 -
Berne Stock Exchange SXPPEX EUR 02.feb.2021 BMT9TP9 - SXPPEX.BN - - DE000A0F5UK5 A0F5UK 12980519 - -

Dokumenter

Dokumenter