Aktier

IGSG

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

19,57 8,53 1,90 9,92 26,54
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

19,92 8,93 2,32 10,35 27,05
  1y 3y 5y 10y Opret.
40,09 17,64 14,68 10,44 8,80
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

40,70 18,11 15,12 10,85 9,19
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
19,15 6,22 4,25 8,61 40,09 62,82 98,39 169,94 146,17
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

19,57 6,26 4,39 8,84 40,70 64,76 102,19 180,19 155,80
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 7,82 22,45 -8,61 26,28 13,52
Benchmark (%) 8,15 22,79 -8,21 26,75 13,94

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 26.nov.2021 USD 693.409.673
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 25.feb.2011
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,60%
Løbende gebyr 0,60%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Replikeret
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment
SFDR-klassificering Artikel 8
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.dec.2015 0,00 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B57X3V84
Bloomberg Ticker IGSG LN
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar SSB-STATE STREET DUBLIN
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 26.nov.2021 11.400.000
Antal beholdninger pr. 26.nov.2021 553
Benchmark-niveau pr. 26.nov.2021 USD 3.013,83
Benchmark Ticker DJSWEX4R
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 oktober
P/E-kvotient pr. 26.nov.2021 26,60
P/B-kvotient pr. 26.nov.2021 3,16
3 år Beta pr. 31.okt.2021 0,999
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2021 17,00%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 8,07
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 86,92
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,91
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 146,32
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 4.509
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 26.nov.2021 0,96%
MSCI - Nukleare våben pr. 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 26.nov.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 26.nov.2021 0,05%
MSCI - Tobak pr. 26.nov.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 26.nov.2021 99,99%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 26.nov.2021 0,01%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,45% for dampkul og 1,51% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 26.nov.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 26.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange IGSG GBP 28.feb.2011 B52FK41 IGSG LN IGSG.L INAVGSUG IGSGGINAV.DE IE00B57X3V84 - 12592831 - -
Euronext Amsterdam IGSG EUR 24.maj2011 B3S8664 IGSG NA IGSG.AS IIGSG .IIGSG IE00B57X3V84 - - - -
Berne Stock Exchange IGSG USD 02.feb.2021 BMT9SM9 IGSG BW IGSG.BN - - IE00B57X3V84 A1H7ZT 12592831 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSL EUR 18.jul.2011 BVC3NW6 IUSL GY IUSL.DE INAVGSUE IGSGEINAV.DE IE00B57X3V84 A1H7ZT - - -
London Stock Exchange IGSU USD 28.feb.2011 B57X3V8 IGSU LN IGSU.L INAVGSUU IGSGUINAV.DE IE00B57X3V84 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGSU MXN 01.jun.2018 - - - - - IE00B57X3V84 - - - -

Dokumenter

Dokumenter