Obligationer

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

3,25 0,51 6,58 6,00 4,82
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

2,91 0,99 6,86 6,38 5,55
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,82 5,80 4,21 - 3,58
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

5,55 6,26 4,55 - 3,92
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,82 -0,18 1,70 4,82 18,42 22,89 - 38,51
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

5,55 -0,11 1,95 5,55 19,99 24,90 - 42,74

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.jan.2022 USD 507
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2021 0,17
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 139
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 19.jun.2009
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,62%
ISIN LU0827882555
Bloomberg-ticker BGILD3U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B893Y69
Bloomberg benchmark ticker BCLYILUSDH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.dec.2021 -1,53%
Ændret varighed pr. 31.dec.2021 5,96
Effektiv løbetid pr. 31.dec.2021 5,97
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.dec.2021 7,48
WAL indtil dårligst pr. 31.dec.2021 7,48

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2022 72,59
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2022 4,67
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jan.2022 72,13
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2022 Bond Global Inflation Linked
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2022 61
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2022 359,11
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.jan.2022 70,70
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3, pr. 31.dec.2021 målt imod 86 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 3,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 2,48
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 2,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,39
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,04
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,02
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,96
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 USD Månedligt 16,56 0,00 0,00 16,79 15,75 - LU0827882555 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,65 0,00 0,00 16,90 15,86 - LU0425308755 - -
Class A2 USD Ingen 16,91 0,00 0,00 17,16 16,12 - LU0425308086 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,65 0,00 0,00 14,90 14,07 - LU0425308169 - -
Class D2 USD Ingen 17,68 0,00 0,00 17,92 16,80 - LU0448666684 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,31 -0,01 -0,07 15,56 14,66 - LU0448666502 - -
Class I2 USD - 10,49 0,00 0,00 10,64 9,96 - LU2298379822 - -
Class A3 USD Månedligt 16,41 -0,01 -0,06 16,66 15,65 - LU0425308243 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumenter

Dokumenter