Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

12,33 0,43 2,22 1,63 22,88
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

18,65 9,77 1,38 10,44 27,44
  1y 3y 5y 10y Opret.
14,61 9,94 8,59 - 7,39
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

19,27 15,96 13,99 - 10,96
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
12,40 -1,87 -1,97 14,61 32,87 50,97 - 92,29
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

13,98 -2,41 -1,66 19,27 55,93 92,45 - 159,73

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2021 USD 994
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 51
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,09%
ISIN LU0827881581
Bloomberg-ticker BEID2SH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7NJ831
Bloomberg benchmark ticker NDUEACWF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 7,92
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 62,72
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,76
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Global Income
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 29,09
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 456
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 1,41%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 99,79%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 0,09%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 4,28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,59
ABBVIE INC 3,46
SANOFI SA 3,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,34
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK CLASS B 3,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,20
RELX PLC 3,04
TEXAS INSTRUMENT INC 2,91
BRISTOL MYERS SQUIBB 2,76
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 20,90 -0,02 -0,10 21,75 18,24 - LU0827881581 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 129,13 -0,14 -0,11 134,71 114,47 - LU1023055079 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 14,55 -0,02 -0,14 15,15 13,00 - LU0661504455 - -
Class A4G EUR Årlig 14,05 0,04 0,29 14,56 11,64 - LU0739721834 - -
Class D4G EUR Årlig 16,24 0,05 0,31 16,83 13,36 - LU0938162426 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A2 USD Ingen 21,91 -0,02 -0,09 22,80 19,22 - LU0545039389 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 18,84 -0,03 -0,16 19,62 16,58 - LU0827881409 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 -0,01 -0,10 9,91 8,48 - LU0827881318 - -
Class A2 EUR Ingen 19,41 0,06 0,31 20,11 15,74 - LU0880975056 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,73 -0,03 -0,18 17,42 14,75 - LU0862987244 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 15,74 -0,02 -0,13 16,38 14,04 - LU0553294199 - -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 126,75 -0,13 -0,10 131,93 123,98 - LU1075907227 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 12,74 0,04 0,31 13,07 10,95 - LU0827881748 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 23,57 -0,03 -0,13 24,51 20,62 - LU0827881151 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 22,01 -0,02 -0,09 22,89 19,39 - LU0654592483 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 13,86 -0,02 -0,14 14,43 12,40 - LU0827881664 - -
Class D2 USD Ingen 23,79 -0,03 -0,13 24,74 20,72 - LU0545039975 - -
Class A6 USD Monthly Stable 15,94 -0,02 -0,13 16,62 14,37 - LU0738911758 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,59 -0,02 -0,11 18,33 15,59 - LU0625451603 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 16,87 -0,02 -0,12 17,54 14,93 - LU0827881235 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,36 -0,01 -0,08 12,89 11,16 - LU0949170772 - -
Class I2 USD Ingen 16,32 -0,02 -0,12 16,97 14,18 - LU0545040395 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 11,87 0,04 0,34 12,18 10,26 - LU0557294096 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,52 -0,02 -0,10 20,32 17,16 - LU0661495795 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,26 -0,02 -0,15 13,81 11,77 - LU1115429885 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 127,36 -0,13 -0,10 132,78 113,72 - LU1220226846 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 12,93 -0,02 -0,15 13,48 11,65 - LU0625451512 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 120,94 -0,14 -0,12 126,12 109,21 - LU1003077747 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 11,83 -0,02 -0,17 12,45 10,71 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,38 -0,02 -0,16 12,93 11,17 - LU0949170699 - -
Class X2 USD Ingen 26,64 -0,03 -0,11 27,67 22,97 - LU0545040635 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Dokumenter

Dokumenter