Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

46,15 13,15 -10,35 27,55 -6,95
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

49,94 9,92 -5,69 25,10 -14,58
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,02 -0,16 12,55 - 3,59
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

-14,32 -2,09 9,89 - 0,90
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,16 -1,16 30,98 -5,02 -0,48 80,62 - 34,43
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

-2,66 -2,66 24,53 -14,32 -6,13 60,25 - 7,76

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 02.mar.2021 EUR 640
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 28.feb.2021 2,04
Antal Beholdninger pr. 29.jan.2021 45
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 29.dec.1995
Oprettelsesdato 13.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Emerging Europe Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,29%
ISIN LU0827876664
Bloomberg-ticker BGED4RF
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7Z25Q0
Bloomberg benchmark ticker MSEUEM1040
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.feb.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.feb.2021 4,43
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.feb.2021 69,74
MSCI ESG % Dækning pr. 05.feb.2021 91,69
Fund Lipper Global Classification pr. 05.feb.2021 Equity Emerging Mkts Europe
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.feb.2021 697,54
Fonde i Peer Group pr. 05.feb.2021 76
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.feb.2021, ud fra investeringer per 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.jan.2021 4,91%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.jan.2021 5,69%
MSCI - Tobak pr. 29.jan.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.jan.2021 92,68%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.jan.2021 7,32%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,08% for dampkul og 5,69% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Europe Fund, Class D4, pr. 28.feb.2021 målt imod 219 Emerging Europe Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jan.2021
Navn Vægtning (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 8,98
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,36
OTP BANK 5,04
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED 4,91
SBERBANK ROSSII 3,83
Navn Vægtning (%)
YANDEX NV CLASS A 3,78
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO 3,26
TATNEFT 2,91
PAO NOVATEK GDR 2,73
NOVOLIPETSK STEEL 2,67
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 GBP Årlig 88,81 0,94 1,07 92,26 56,95 - LU0827876664 - -
Class A4 EUR Årlig 102,45 1,16 1,15 104,16 61,48 - LU0408221355 - -
Class D2 EUR Ingen 128,15 1,45 1,14 130,25 75,20 - LU0252967533 - -
Class X2 EUR Ingen 13,84 0,16 1,17 14,06 8,02 - LU0147383631 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 97,02 1,09 1,14 98,57 57,09 - LU0827876748 - -
Class A4 GBP Årlig 88,83 0,94 1,07 92,38 56,87 - LU0204061609 - -
Class A2 USD Ingen 136,89 1,55 1,15 140,11 73,04 - LU0171273575 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,91 0,12 1,11 11,09 6,43 - LU0572106309 - -
Class D2 USD Ingen 154,33 1,76 1,15 157,91 81,75 - LU0827876581 - -
Class X4 GBP Årlig 89,01 0,95 1,08 92,30 57,23 - LU0513876275 - -
Class A2 EUR Ingen 113,67 1,29 1,15 115,56 67,18 - LU0011850392 - -
Class I2 EUR - 10,95 0,12 1,11 11,13 6,41 - LU0368229539 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumenter

Dokumenter