Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 4,5 1,2 8,6 -6,6 4,3 4,9 2,5 9,3 9,5 -3,0
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 0,3
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,68 3,96 4,20 3,24 3,25
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,59 -0,14 -0,24 -0,16 -0,14
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,92 -0,92 -2,62 -2,12 0,68 12,36 22,82 37,58 39,99
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,20 0,20 0,52 0,76 0,59 -0,42 -1,17 -1,55 -1,47
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

4,93 2,50 9,33 9,50 -3,02
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,37 -0,39 -0,43 -0,56 0,34

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 08.feb.2023 EUR 1.470.100.732
Oprettelsesdato 25.jul.2012
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Serie Valuta GBP
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month EURIBOR Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,37%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BLEUD2R
ISIN LU0802637750
SEDOL B7KTDW8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.jan.2023 92
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jan.2023 6,54%
3 år Beta pr. 31.jan.2023 -4,612
P/E-kvotient pr. 31.jan.2023 -27,19
P/B-kvotient pr. 31.jan.2023 -1,24

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.jan.2023 1,06%
MSCI - Termisk kul pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.jan.2023 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.jan.2023 81,81%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.jan.2023 18,25%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 1,34% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, pr. 30.apr.2021 målt imod 268 Equity Market Neutral Other fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2023
Navn Vægtning (%)
LONZA GROUP AG 2,80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,54
LINDE PLC 2,28
NOVO NORDISK A/S 2,21
COMPASS GROUP PLC 2,04
Navn Vægtning (%)
RELX PLC 2,04
LOREAL SA 2,01
NORDEA BANK ABP 1,99
IMCD NV 1,86
PERNOD-RICARD SA 1,74
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 168,71 0,00 0,00 08.feb.2023 176,14 164,58 LU0802637750 -
Class D2 EUR Ingen 155,79 -0,01 -0,01 08.feb.2023 163,58 154,32 LU0414666189 -
Class A4 EUR Årlig 147,53 -0,01 -0,01 08.feb.2023 155,15 146,70 LU0414668557 -
Class D2 USD - 104,03 0,00 0,00 08.feb.2023 108,31 101,19 LU2213651438 -
Class A2 EUR Ingen 147,57 -0,01 -0,01 08.feb.2023 155,20 146,74 LU0411704413 -
Class I2 EUR Ingen 159,61 -0,01 -0,01 08.feb.2023 167,57 157,84 LU0776931064 -
Class X2 EUR - 103,82 0,00 0,00 08.feb.2023 109,58 101,31 LU2231577342 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 148,54 -0,02 -0,01 08.feb.2023 156,96 147,71 LU0748867792 -
Class D4 EUR Årlig 153,10 -0,02 -0,01 08.feb.2023 160,76 151,67 LU0827970921 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter