Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

En pengemarkedsfond (MMF) er ikke et garanteret investeringsselskab. At investere i MMF'er adskiller sig fra at investere i bankindskud, da der kan være udsving i kapitalen, som investeres i en MMF, og investoren bærer risikoen for at tabe kapitalen. MMF'ens likviditet og stabiliseringen af den indre værdi pr. aktie afhænger ikke af en ekstern støtte. Kortfristede pengemarkedsfonde oplever generelt ikke ekstreme kursudsving. Renteændringer vil påvirke Fonden. Kapitaltab: en automatisk aktieindløsning, som mindsker antallet af aktier, som hver investor er i besiddelse af, kan finde sted. Som følge af denne aktieindløsning vil investorerne opleve et tab af kapital. Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab. Kreditrisiko: Ved forfald udbetaler udstederen måske ikke de finansielle aktiver, der er i fonden, eller tilbagebetaler måske ikke kapital til fonden.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 5 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 1,2 2,1 2,5 0,7 0,1
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,02 0,71 1,32 - 1,28
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,01 0,51 1,06 - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,01 0,23 0,70 0,98 1,02 2,14 6,77 - 8,27
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,00 0,25 0,65 0,95 1,01 1,53 5,41 - -
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

1,78 2,60 1,19 0,12 0,80
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

1,53 2,20 0,70 -0,03 0,76

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.dec.2022 USD 487.413.406
Oprettelsesdato 27.jul.2016
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Kontanter
Sammenligningsbenchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,05%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori USD Money Market - Short Term
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGUSDX2
ISIN LU0462857789
SEDOL B56NBT3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.sep.2022 116
Vægtet gennemsnitlig løbetid pr. 01.dec.2022 14 days
Vægtet gennemsnitlig levetid pr. 01.dec.2022 66 days
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,958
Én dags afkast pr. 02.dec.2022 3,94%

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren overvejer ESG-oplysninger i investeringsprocessens research-, værdipapirerudvælgelses- og porteføljegennemgangstrin. Hver anden uge forestår Fondsadministratoren kreditmøder, hvor hver enkelt kredit undersøges ved hjælp af en intern analyse af relativ værdi, der indeholder kvalitative ledelsesmæssige overvejelser kombineret med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre, der stammer fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Navn Investering Markedsværdi Vægtning (%) Nominel holdings.all.localMarketValue ISIN Forfaldsdag Maturity/Reset
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 01.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 01.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 USD Ingen 10,87 0,00 0,01 02.dec.2022 10,87 10,71 LU0462857789 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 191,28 0,02 0,01 02.dec.2022 191,28 189,74 LU0329591720 -
Class A2 USD Ingen 159,82 0,02 0,01 02.dec.2022 159,82 158,12 LU0006061419 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 189,55 0,02 0,01 02.dec.2022 189,55 188,25 LU0297945965 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Dokumenter

Dokumenter