Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -10,4 5,7 -4,3 16,5 0,2 -8,0 14,0 -6,6 -0,7 -3,5
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
  1y 3y 5y 10y Opret.
-3,53 -3,65 -1,27 -0,07 0,71
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-5,90 -4,52 -0,18 0,06 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,53 -1,50 0,18 3,45 -3,53 -10,55 -6,21 -0,74 9,67
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-5,90 -1,44 -0,45 1,22 -5,90 -12,96 -0,90 0,63 -
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-7,99 13,95 -6,62 -0,70 -3,53
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-1,48 15,56 -5,79 -1,82 -5,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 27.jan.2023 USD 1.505.689.018
Oprettelsesdato 18.jan.2010
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,28%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udlodningsfrekvens Årlig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGFLA4U
ISIN LU0478974834
SEDOL B5N31N0

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 177
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2022 5,47%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 11,00%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,147
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 9,08%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 4,89
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 9,08%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 4,91
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 6,67
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 6,67

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 99,47
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 4,26
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 31,06
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 264
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 1.228,27
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 0,62
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A4, pr. 28.feb.2019 målt imod 654 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,47
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,67
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A4 EUR Årlig 11,51 -0,01 -0,09 27.jan.2023 12,41 10,86 LU0478974834 -
Class SR3 Hedged GBP Månedligt 8,32 -0,02 -0,24 27.jan.2023 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 5,25 -0,01 -0,19 27.jan.2023 6,02 4,57 LU0995336418 -
Class SR3 USD Månedligt 8,50 -0,02 -0,23 27.jan.2023 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,66 -0,02 -0,26 27.jan.2023 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class X2 AUD Ingen 9,83 -0,02 -0,20 27.jan.2023 10,35 8,80 LU1554267051 -
Class SR2 USD - 9,30 -0,02 -0,21 27.jan.2023 9,91 7,94 LU2319963547 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,33 -0,02 -0,21 27.jan.2023 10,06 8,00 LU1505939139 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,60 -0,02 -0,30 27.jan.2023 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class A1 USD Månedligt 3,09 -0,01 -0,32 27.jan.2023 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class I2 EUR Ingen 22,44 -0,01 -0,04 27.jan.2023 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class D2 USD Ingen 24,23 -0,06 -0,25 27.jan.2023 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,07 0,00 0,00 27.jan.2023 7,61 6,71 LU0995350831 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,89 -0,03 -0,34 27.jan.2023 9,81 7,68 LU2319963380 -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 5,27 -0,01 -0,19 27.jan.2023 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,68 -0,02 -0,26 27.jan.2023 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class D2 CHF Ingen 22,35 0,02 0,09 27.jan.2023 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,84 -0,02 -0,25 27.jan.2023 8,63 6,78 LU1688375184 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 5,14 -0,01 -0,19 27.jan.2023 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class A2 CHF Ingen 20,71 0,02 0,10 27.jan.2023 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class X2 GBP Ingen 5,64 -0,02 -0,35 27.jan.2023 5,70 4,93 LU1688375267 -
Class I2 CHF - 22,49 0,02 0,09 27.jan.2023 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class A1 EUR Månedligt 2,84 -0,01 -0,35 27.jan.2023 3,05 2,71 LU0278461065 -
Class I2 GBP - 19,68 -0,08 -0,40 27.jan.2023 19,91 17,31 LU1741217027 -
Class A3 HKD Månedligt 24,43 -0,06 -0,24 27.jan.2023 27,24 21,21 LU0388349754 -
Class A2 USD Ingen 22,45 -0,06 -0,27 27.jan.2023 24,05 19,21 LU0278470058 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,85 -0,02 -0,29 27.jan.2023 7,57 5,92 LU0622213642 -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,35 -0,03 -0,41 27.jan.2023 7,56 6,83 LU1694209807 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 5,79 -0,02 -0,34 27.jan.2023 6,71 5,07 LU1676225185 -
Class D3 EUR Månedligt 11,88 -0,01 -0,08 27.jan.2023 12,71 11,30 LU0827884924 -
Class D3 USD Månedligt 12,91 -0,03 -0,23 27.jan.2023 14,45 11,18 LU0523291242 -
Class A4 USD Årlig 12,51 -0,03 -0,24 27.jan.2023 14,11 10,70 LU0548402170 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 78,65 -0,21 -0,27 27.jan.2023 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class A3 USD Månedligt 3,12 -0,01 -0,32 27.jan.2023 3,49 2,70 LU0278470132 -
Class A2 EUR Ingen 20,66 -0,02 -0,10 27.jan.2023 21,15 19,02 LU0278457204 -
Class A3 EUR Månedligt 2,87 0,00 0,00 27.jan.2023 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class A6 USD Månedligt 6,48 -0,02 -0,31 27.jan.2023 7,43 5,65 LU1408528211 -
Class D2 EUR Ingen 22,30 -0,01 -0,04 27.jan.2023 22,72 20,45 LU0329592702 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,20 -0,03 -0,23 27.jan.2023 14,33 11,34 LU0827885491 -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 4,98 -0,01 -0,20 27.jan.2023 5,68 4,34 LU0827884841 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,10 -0,02 -0,28 27.jan.2023 7,83 6,13 LU0473186707 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,07 -0,02 -0,25 27.jan.2023 8,70 6,92 LU0827884767 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 5,81 -0,01 -0,17 27.jan.2023 6,79 5,10 LU1408528302 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,71 -0,02 -0,21 27.jan.2023 10,15 8,24 LU0827884684 -
Class I2 USD Ingen 24,38 -0,06 -0,25 27.jan.2023 25,95 20,82 LU0520955575 -
Class D4 USD Årlig 12,54 -0,03 -0,24 27.jan.2023 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class D4 EUR Årlig 11,54 -0,01 -0,09 27.jan.2023 12,45 10,87 LU0827885145 -
Class D3 HKD Månedligt 101,06 -0,27 -0,27 27.jan.2023 112,67 87,75 LU0827885061 -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 4,98 -0,01 -0,20 27.jan.2023 5,68 4,34 LU0575500318 -
Class X2 USD Ingen 6,98 -0,02 -0,29 27.jan.2023 7,40 5,96 LU0344905624 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,22 -0,02 -0,22 27.jan.2023 9,68 7,83 LU0480535052 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,64 -0,02 -0,26 27.jan.2023 8,77 6,65 LU1954752702 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 6,46 -0,02 -0,31 27.jan.2023 7,46 5,65 LU1408528724 -
Class X2 EUR Ingen 6,43 0,00 0,00 27.jan.2023 6,51 5,86 LU0531082021 -
Class A2 CZK Ingen 491,59 -0,82 -0,17 27.jan.2023 515,79 473,17 LU1791177113 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 6,28 -0,02 -0,32 27.jan.2023 7,25 5,49 LU1408528641 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,45 -0,01 -0,15 27.jan.2023 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 63,80 -0,17 -0,27 27.jan.2023 73,73 55,67 LU1408528484 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter