Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.sep.2020 USD 2.064
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 19.okt.2007
Oprettelsesdato 27.feb.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - EUR Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,05%
ISIN LU0414062249
Bloomberg-ticker BRGXEH2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B57H9B2
Bloomberg benchmark ticker LGCPTRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 63,08
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Bond Global Corporates
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 29.feb.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,76% for dampkul og 1,73% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Corporate Bond Fund, Class X2 Hedged, pr. 31.aug.2020 målt imod 235 Global Corporate Bond - EUR Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,88
BMW US CAPITAL LLC 144A 3.9 04/09/2025 0,72
BARCLAYS PLC MTN RegS 3.375 04/02/2025 0,66
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,64
T-MOBILE USA INC 144A 3.75 04/15/2027 0,53
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 2.513 08/19/2024 0,53
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 0,53
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,52
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,52
NORDEA BANK ABP 144A 0.75 08/28/2025 0,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,52 -0,03 -0,19 15,70 12,95 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 12,75 -0,03 -0,23 12,92 10,72 - LU0803752475 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,96 -0,02 -0,18 11,09 9,17 - LU1625162489 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 11,75 -0,02 -0,17 11,92 9,81 - LU0825403933 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 10,83 -0,02 -0,18 11,00 9,13 - LU1814255474 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 11,04 -0,02 -0,18 11,18 9,31 - LU0816460231 - -
Class A6 USD Månedligt 11,65 -0,02 -0,17 11,81 9,82 - LU0788109634 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,27 -0,03 -0,29 10,42 8,69 - LU1435395121 - -
Class A2 USD Ingen 15,71 -0,04 -0,25 15,90 13,05 - LU0297942194 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 86,82 -0,17 -0,20 88,06 73,10 - LU0788109550 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 11,54 -0,02 -0,17 11,70 9,74 - LU0871639976 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 106,37 -0,23 -0,22 107,65 89,15 - LU1220227653 - -
Class D2 USD Ingen 16,57 -0,04 -0,24 16,76 13,73 - LU0326960662 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,42 -0,02 -0,21 9,67 8,01 - LU0303846876 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,88 -0,03 -0,27 11,01 9,10 - LU1222731728 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,75 -0,03 -0,22 13,93 11,53 - LU0297942434 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 11,64 -0,02 -0,17 11,79 9,77 - LU0816460157 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 10,16 -0,03 -0,29 10,30 8,59 - LU1149717313 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,48 -0,03 -0,21 14,66 12,12 - LU0326951752 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,89 -0,02 -0,20 10,24 8,44 - LU0414062165 - -
Class I2 USD Ingen 12,73 -0,02 -0,16 12,87 10,54 - LU1181254019 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,57 -0,02 -0,19 10,90 9,00 - LU1403442228 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,45 -0,02 -0,16 12,59 10,35 - LU1153585614 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 12,59 -0,03 -0,24 12,76 10,59 - LU0816460074 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 109,78 -0,23 -0,21 111,19 91,69 - LU1162516634 - -
Class X2 USD Ingen 17,72 -0,03 -0,17 17,90 14,64 - LU0434566104 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumenter

Dokumenter