Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 13,4 26,8 -4,5 29,3 14,7 6,7
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5 4,9
  1y 3y 5y 10y Opret.
-26,42 -1,00 2,74 - 3,65
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -19,24 -0,48 0,14 - 1,61
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-25,54 -4,44 -9,64 -14,25 -26,42 -2,96 14,49 - 31,20
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -18,79 -3,96 -11,39 -14,25 -19,24 -1,42 0,73 - 12,86
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

3,26 14,84 6,04 26,32 -21,63
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

0,96 4,39 2,77 19,60 -14,96

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 USD 2.228.486.553
Oprettelsesdato 01.apr.2015
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 MSCI Emerging Markets Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,08%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGEMMX2
ISIN LU0562137082
SEDOL B3X4QK1

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 82
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 18,26%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,085
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 12,77
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 1,78

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 91,05
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 6,46
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 60,43
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity Emerging Mkts Global
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 1.299
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 421,32
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 85,82
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 28.feb.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 98,26%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 1,74%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,91% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Fund, Class X2, pr. 31.jan.2021 målt imod 2312 Global Emerging Markets Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,96
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 3,21
HDFC BANK LTD 2,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,38
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,23
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 2,23
AXIS BANK LTD 2,15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,15
PUBLIC BANK BHD 2,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 EUR Ingen 14,17 -0,07 -0,49 01.dec.2022 18,03 12,91 LU0562137082 -
Class A4 EUR Årlig 8,65 -0,05 -0,57 01.dec.2022 11,27 7,89 LU2344713842 -
Class X2 GBP - 12,13 -0,19 -1,54 01.dec.2022 15,44 11,12 LU2308286959 -
Class I2 USD - 13,99 0,11 0,79 01.dec.2022 19,27 12,06 LU2369862763 -
Class D2 Hedged EUR - 8,41 0,07 0,84 01.dec.2022 12,07 7,29 LU2087590357 -
Class X2 USD Ingen 14,91 0,12 0,81 01.dec.2022 20,41 12,85 LU0462857433 -
Class I4 EUR Daglig 9,76 -0,06 -0,61 01.dec.2022 10,51 8,90 LU2491188343 -
Class A4 USD Årlig 9,10 0,07 0,78 01.dec.2022 12,74 7,86 LU2125290366 -
Class X2 AUD - 21,81 -0,24 -1,09 01.dec.2022 28,56 20,04 LU2379468981 -
Class A2 Hedged EUR - 8,23 0,06 0,73 01.dec.2022 11,91 7,14 LU2087590274 -
Class I2 EUR Ingen 13,29 -0,08 -0,60 01.dec.2022 17,04 12,12 LU1559747883 -
Class A2 EUR Ingen 33,62 -0,19 -0,56 01.dec.2022 43,54 30,69 LU0171275786 -
Class D2 USD Ingen 40,13 0,33 0,83 01.dec.2022 55,38 34,60 LU0252970164 -
Class A2 USD Ingen 35,40 0,29 0,83 01.dec.2022 49,22 30,55 LU0047713382 -
Class A2 CZK Ingen 819,12 -3,43 -0,42 01.dec.2022 1.107,41 750,93 LU1791183517 -
Class D2 EUR Ingen 38,12 -0,21 -0,55 01.dec.2022 48,99 34,76 LU0252967376 -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,45 0,09 0,87 01.dec.2022 14,66 9,01 LU1866970491 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Dokumenter

Dokumenter