Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Denne aktieklasse kan udbetale udbytte eller opkræve kapitalgebyr. Selvom det kan betyde en større udlodning, kan det reducere værdien af din investering og påvirke den langsigtede kapitalvækst. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 3,8 -1,7 6,0 0,8 1,4 1,9 -0,5 6,8 5,5 -1,5
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
-16,11 -3,97 -1,42 0,13 1,25
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 0,40 1,31
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-15,52 -2,05 -9,31 -7,50 -16,11 -11,44 -6,89 1,34 17,05
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 4,08 17,98
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-2,05 7,44 5,71 -0,09 -14,55
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 28.nov.2022 USD 92.763.412
Oprettelsesdato 26.feb.2010
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-klassificering Artikel 9
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,65%
Omkostningsgrad 0,40%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori USD Government Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MLUGEDA
ISIN LU0424777026
SEDOL B3VXXF4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 291
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 5,10%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,972
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 5,39%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 6,28
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 5,39%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 6,82
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 8,80
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 8,80

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class D2, pr. 31.okt.2022 målt imod 223 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 18,76 0,04 0,21 28.nov.2022 21,56 17,71 LU0424777026 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,40 0,02 0,19 28.nov.2022 10,40 9,86 LU2533725326 -
Class I2 USD - 9,36 0,02 0,21 28.nov.2022 10,74 8,84 LU2011139206 -
Class X3 USD Månedligt 7,79 0,02 0,26 28.nov.2022 9,22 7,38 LU1246652132 -
Class I3 USD Månedligt 7,80 0,02 0,26 28.nov.2022 9,23 7,39 LU1456639035 -
Class D3 USD Månedligt 7,65 0,01 0,13 28.nov.2022 9,05 7,25 LU0592702145 -
Class A3 USD Månedligt 7,63 0,01 0,13 28.nov.2022 9,03 7,23 LU0172418690 -
Class A1 USD Månedligt 7,62 0,02 0,26 28.nov.2022 9,02 7,22 LU0035308682 -
Class ZI2 USD - 10,45 0,03 0,29 28.nov.2022 10,45 9,86 LU2533725599 -
Class A2 USD Ingen 17,91 0,04 0,22 28.nov.2022 20,65 16,92 LU0096258446 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter