Obligationer

BGF World Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

5,92 -0,28 -0,97 10,30 4,24
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,54 -0,17 0,82 10,65 4,14
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,24 4,42 3,76 3,42 6,68
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

4,14 5,12 4,32 3,92 6,85
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,72 0,43 1,56 4,24 13,86 20,27 39,98 864,45
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

4,65 0,37 0,73 4,14 16,17 23,56 46,84 920,00

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.okt.2020 USD 1.407
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 1.661
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.1985
Oprettelsesdato 04.sep.1985
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU0184696937
Bloomberg-ticker MERWBA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B00MZN3
Bloomberg benchmark ticker LEGATRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 2,02%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 8,55
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 7,94
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 8,97
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 8,97

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 5,24
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 31,51
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 67,10
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Global USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 308,48
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 365
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.mar.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 1,65%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,12%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,02%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,56%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 32,31%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,23% for dampkul og 0,40% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Bond Fund, Class A2, pr. 30.sep.2020 målt imod 282 Global Bond - USD Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 3,48
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,28
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,58
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,19
Navn Vægtning (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,72
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,65
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,63
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 85,62 -0,10 -0,12 86,05 76,76 - LU0184696937 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,47 -0,02 -0,16 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 206,07 -0,24 -0,12 207,28 185,84 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 218,10 -0,25 -0,11 219,11 195,98 - LU0692855462 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 108,41 -0,12 -0,11 109,01 98,01 - LU1529944784 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 199,78 -0,23 -0,11 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
Class I2 USD Ingen 11,73 -0,01 -0,09 11,77 10,47 - LU1087925589 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,62 -0,02 -0,14 14,68 13,11 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,82 -0,01 -0,08 12,86 11,46 - LU1288049783 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,85 -0,01 -0,09 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,58 -0,02 -0,15 13,63 12,17 - LU0757589873 - -
Class A3 USD Månedligt 61,50 -0,07 -0,11 61,89 55,48 - LU0184696853 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,67 -0,01 -0,09 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,56 -0,01 -0,08 12,62 11,29 - LU0871639547 - -
Class D3 USD Månedligt 61,59 -0,07 -0,11 61,97 55,56 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 15,35 -0,01 -0,07 15,42 13,81 - LU0372548510 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,57 -0,01 -0,09 10,69 10,00 - LU2144843153 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 122,96 -0,14 -0,11 123,35 109,76 - LU0862984498 - -
Class A1 USD Daglig 61,61 -0,07 -0,11 62,03 55,56 - LU0012053665 - -
Class X2 USD Ingen 97,27 -0,10 -0,10 97,59 86,70 - LU0184697158 - -
Class D2 USD Ingen 90,35 -0,10 -0,11 90,73 80,82 - LU0297941972 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokumenter

Dokumenter