Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.sep.2020 EUR 5.160
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.mar.1994
Oprettelsesdato 26.jul.2010
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,97%
ISIN LU0430265933
Bloomberg-ticker BGEBA4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B441NM9
Bloomberg benchmark ticker LEHEUR500P
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 70,13
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Bond EUR
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 29.feb.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,17% for dampkul og 0,53% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Bond Fund, Class A4, pr. 31.aug.2020 målt imod 1153 EUR Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,95
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,89
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,82
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 EUR Årlig 28,16 0,00 0,00 28,16 26,16 - LU0430265933 - -
Class D3 EUR Månedligt 21,07 0,00 0,00 21,07 19,56 - LU0827877555 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,47 0,00 0,00 11,47 10,64 - LU1376384282 - -
Class A1 EUR Månedligt 21,02 0,00 0,00 21,02 19,52 - LU0118259232 - -
Class A2 EUR Ingen 31,10 0,00 0,00 31,10 28,88 - LU0050372472 - -
Class I4 Hedged USD - 11,38 0,00 0,00 11,38 10,53 - LU1808491812 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 114,94 0,00 0,00 114,94 106,26 - LU1499592381 - -
Class D4 GBP Årlig 25,80 -0,06 -0,23 26,09 23,17 - LU0827877712 - -
Class D2 EUR Ingen 32,61 0,00 0,00 32,61 30,23 - LU0297941469 - -
Class D3 USD Månedligt 24,64 -0,06 -0,24 25,04 21,15 - LU0827877639 - -
Class A1 USD Månedligt 24,59 -0,06 -0,24 24,99 21,11 - LU0171278889 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,44 0,00 0,00 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
Class A4 GBP Årlig 25,71 -0,07 -0,27 26,00 23,10 - LU0204069685 - -
Class A3 EUR Månedligt 21,01 0,00 0,00 21,01 19,51 - LU0172396516 - -
Class I4 EUR - 10,73 0,00 0,00 10,74 9,98 - LU1808491655 - -
Class D4 EUR Årlig 12,48 0,00 0,00 12,48 11,59 - LU0938162699 - -
Class A3 USD Månedligt 24,58 -0,06 -0,24 24,98 21,10 - LU0172748641 - -
Class X2 EUR Ingen 35,13 0,00 0,00 35,13 32,46 - LU0298377911 - -
Class I2 EUR Ingen 15,66 0,00 0,00 15,66 14,51 - LU0368229703 - -
Class D2 USD Ingen 38,14 -0,10 -0,26 38,75 32,69 - LU0827877472 - -
Class A2 USD Ingen 36,37 -0,09 -0,25 36,97 31,23 - LU0171279184 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,79 0,00 0,00 14,79 13,63 - LU0869640077 - -
Class A2 CZK Ingen 843,32 -0,41 -0,05 843,73 761,34 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 1.023,00 - LU1668661629 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,57 0,00 0,00 12,57 11,58 - LU1376384100 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,55 0,00 0,00 12,55 11,66 - LU1266592374 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.087,00 0,00 0,00 1.087,00 1.010,00 - LU1668663914 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,38 0,00 0,00 14,38 13,29 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,17 0,00 0,00 11,17 10,37 - LU1180456292 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumenter

Dokumenter