Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

En pengemarkedsfond (MMF) er ikke et garanteret investeringsselskab. At investere i MMF'er adskiller sig fra at investere i bankindskud, da der kan være udsving i kapitalen, som investeres i en MMF, og investoren bærer risikoen for at tabe kapitalen. MMF'ens likviditet og stabiliseringen af den indre værdi pr. aktie afhænger ikke af en ekstern støtte. Kortfristede pengemarkedsfonde oplever generelt ikke ekstreme kursudsving. Renteændringer vil påvirke Fonden. Kapitaltab: en automatisk aktieindløsning, som mindsker antallet af aktier, som hver investor er i besiddelse af, kan finde sted. Som følge af denne aktieindløsning vil investorerne opleve et tab af kapital. Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab. Kreditrisiko: Ved forfald udbetaler udstederen måske ikke de finansielle aktiver, der er i fonden, eller tilbagebetaler måske ikke kapital til fonden.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

-0,24 -0,45 -0,13 0,12 -0,19
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,19 -0,07 -0,18 -0,02 2,37
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,19 -0,09 -0,12 -0,19 -0,20 -0,88 -0,20 88,81

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.jan.2021 USD 547
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.jun.2019 89
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 30.nov.1993
Aktivklasse Kontanter
Morningstar-kategori Money Market - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,44%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-ticker MIGSDAG
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Én dags afkast pr. 20.jan.2021 0,00%
Vægtet gennemsnitlig løbetid pr. 19.jan.2021 55 days
Vægtet gennemsnitlig levetid pr. 19.jan.2021 81 days

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2021 6,73
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jan.2021 82,35
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2021 67,24
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2021 Money Market USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2021 4,90
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2021 323
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2021, ud fra investeringer per 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2020 79,20%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2020 20,80%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren overvejer ESG-oplysninger i investeringsprocessens research-, værdipapirerudvælgelses- og porteføljegennemgangstrin. Hver anden uge forestår Fondsadministratoren kreditmøder, hvor hver enkelt kredit undersøges ved hjælp af en intern analyse af relativ værdi, der indeholder kvalitative ledelsesmæssige overvejelser kombineret med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre, der stammer fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Navn Investering Vægtning (%) Nominel Markedsværdi ISIN CUSIP Kupon (%) Forfaldsdag Geografisk placering Maturity/Reset
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 19.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 19.jan.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 188,78 0,00 0,00 20.jan.2021 189,43 188,78 - LU0297945965 - -
Class X2 USD Ingen 10,71 0,00 0,00 20.jan.2021 10,71 10,64 - LU0462857789 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,27 0,00 0,00 20.jan.2021 190,82 190,27 - LU0329591720 - -
Class A2 USD Ingen 158,26 0,00 0,00 20.jan.2021 158,34 157,83 - LU0006061419 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Dokumenter

Dokumenter