Overvejelser ved køb af ETF'er (børshandlede fonde)

Omkostninger ved ETF'er (børshandlede fonde)

 

TransaktionsomkostningerÅrligt forvaltningsgebyr
Transaktionsomkostninger Årligt forvaltningsgebyr
Køb og salg af en børshandlet fond kan ske gennem en broker eller via en fondsplatform. En online platform eller fondsplatform medfører ofte et gebyr, som typisk beregnes som en procentdel af transaktionens beløb. Dette er et årligt gebyr, som opkræves af forvalteren eller udbyderen til dækning af omkostningerne ved at forvalte ETF’en.

Der er to primære overvejelser ved valg af børshandlet fond: de tilknyttede omkostninger og risici.

Risici relateret til investering i børshandlede fonde (ETF'er):

 Type børshandlet fond   Relateret risiko
 Børshandlede fonde med værdipapirer i udlandet  Afhængig af bevægelser på valutamarkedet
 Børshandlede fonde med værdipapirer i vækstmarkeder og råvarer  Påvirkelighed over for mere ekstreme markedsforhold
 Børshandlede fonde med værdipapirer i form af obligationer  Følsom over for bevægelser på rentemarkedet

Vær sikker på, at du forstår alle de risici, der er forbundet med investeringer i børshandlede fonde (ETF'er), herunder risici i den enkelte fond, før du investerer.