Urbanisering

  • Hvilken betydning har denne megatrend?
  • Hvad er de potentielle konsekvenser for fremtiden?
Risiko: Værdien af din investering og indkomsten herfra kan både stige og falde. Og dit oprindelige indskud er ikke garanteret.

Fremkomsten af megabyer

I 1990 havde kun ti byer i verden
mere end 10 millioner indbyggere -
såkaldte 'megabyer'.

I dag er antallet af megabyer
i verden næsten tredoblet til 28.1

Konsekvenserne

To eksempler der
illustrerer urbanisering

Det kan synes ironisk, men i takt med at vi bliver bedre forbundet, og at verden bliver et mindre sted, koncentreres mennesker i stigende grad i byer og større byområder. Dette vil fremme den teknologiske udvikling, påvirke klimaforandringerne og derved få indvirkning på andre megatrends.
1. En massiv migrationsbølge mod byerne er undervejs
På globalt plan bor der flere mennesker i byer end i landdistrikter, og som grafen nedenfor illustrerer, ser den trend ud til at fortsætte. I 1950 boede 30% af verdens befolkning i byområder, og det tal anslås at stige til 66% i 2050.2
Verdens befolkning bosat i byer og landdistrikter, 1950-2050
2. Selvopfyldende profeti
I amerikanske landdistrikter er der 39,8 læger pr. 100.000 indbyggere sammenlignet med 53,3 læger per 100.000 indbyggere i byområder.3 Den skæve fordeling af læger har vist sig at have en indvirkning på befolkningens sundhedstilstand. Med bedre sundhedsvilkår i byerne vil disse vokse hurtigere organisk end landdistrikter (uden migration), idet folk er mere motiverede til at søge mod byerne.

Samtidig har byområder bedre beskæftigelsesmuligheder, bedre uddannelse og bedre adgang til sociale og kulturelle aktiviteter. Dette gør byerne mere attraktive steder at bo og lettere for virksomheder at blomstre i. For eksempel er den gennemsnitlige indtjening per indbygger i Kina dobbelt så høj i byerne som i landdistrikterne.4
100 byer i Kina med en befolkning på over 1 million
Det tal vil være fordoblet i 2030
I 2030
vil to tredjedele af
verdens befolkning
bo i byer
I dag er andelen næsten 50%2

Udsigterne

Fem konsekvenser af denne megatrend

Disse omvæltende forandringer i befolkningsstrukturer åbner både samfundsmæssige muligheder og udfordringer. Betingelserne for den fremtidige bybefolkning vil være markant anderledes end i dag, særligt i forhold til byboers krav om at være forbundet til enhver enhed, genstand og objekt. Trådløse forbindelser vil være afgørende for at forbedre livet i byerne.
Denne megatrend kan også betyde følgende for livet i byerne;
1. Ny infrastruktur
Massemigration vil kræve nye former for infrastruktur og serviceydelser. Transportforhold og andre netværk vil få brug for opgraderinger for at tilpasse sig den fremtidige udbredelse af selvkørende biler og en generelt større befolkningstæthed.
2. Vi ejer ikke vores biler
Mangel på plads og fremkomsten af selvkørende biler vil betyde, at færre mennesker vil eje en bil - for til gengæld at benytte sig af deleøkonomiske løsninger.
3. Sundhedssystemer bliver nødt til at ændre sig
I takt med at befolkningstætheden når nye højder, bliver de nuværende sundhedssystemer nødt til at gennemgå en radikal modernisering for at håndtere tilstrømningen af mennesker. Traditionelle hospitaler kommer under massivt pres, hvis de ikke formår at udnytte de nye teknologier, der bliver gjort tilgængelige.
4. Personlig sikkerhed kommer i fokus
Med højere kriminalitetsrater i byerne end i landdistrikterne vil regeringer øge niveauet af overvågning af borgere i byerne. At vi bliver tættere forbundet betyder, at al aktivitet vil blive registreret og overvåget.
5. Fremkomsten af 'Smart Cities'
Byer vil udvikle sig, drevet af befolkninger som tager ny teknologi til sig. Det vil forbedre effektiviteten af infrastruktur og services.
I dag bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byerne, og i 2030 vil dette tal være steget til over 5 milliarder mennesker. En stor del af denne urbanisering vil finde sted i Afrika og Asien, og det vil medføre store sociale, økonomiske og miljømæssige forandringer.
FN's Befolkningsfond (UNFPA)5

Megatrends i infografik: Hvordan virker de?

'Teknologiske gennembrud' er en katalysator for andre trends og på samme tid nøglen til mange af de globale problemer, vi står over for.
Den forbundethed, der karakteriserer verden i dag, indebærer, at ingen af disse megatrends eksisterer isoleret; når trends kolliderer og overlapper, opstår nye investeringstemaer.
Se vores infografik nedenfor for at lære mere om megatrends.

Download BlackRocks studie om megatrends

En undersøgelse af strukturelle forandringer i den globale økonomi
  • Hvordan er megatrends relevante for investorer?
  • 5 megatrends der former vores investeringstænkning

Dette materiale er ikke beregnet til at blive påberåbt som en prognose, forsknings- eller investeringsrådgivning og er ikke en anbefaling, tilbud eller opfordring til at købe eller sælge noget finansielt instrument eller produkt eller vedtage nogen investeringsstrategi.