Vejledning til alternative investeringer

Alternative investeringer kan være stærke værktøjer, der bidrager til at forbedre diversifikation, reducere påvirkningen fra volatilitet og potentielt skabe højere afkast. Gør brug af disse redskaber for at lære mere om alternativer.

Hvorfor alternativer?

At inddrage alternative investeringer i en balanceret portefølje kan bidrage til at nedtone store udsving i markedet, der kan påvirke en investeringstype på et givent tidspunkt. Det kan på lang sigt medføre mere stabile og forudsigelige afkast at reducere risici på denne måde. Det er vigtigt at holde for øje, at alternative investeringer – lige som det er tilfældet for traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer – både kan gå op og ned. Afkastet har typisk en lav korrelation med andre aktivklasser, hvilket betyder, at alternative investeringer ofte bruges til at komplimentere andre investeringer i en diversificeret investeringsportefølje.

Hent en kopi