Aktier

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.nov.2021 USD 578
Fondens oprettelse 21.jan.2020
Oprettelsesdato 15.nov.2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI World Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,35%
ISIN IE0009I2JKS0
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BMF0PD6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class DP GBP - 98,34 -0,50 -0,51 100,74 97,80 98,34 IE0009I2JKS0 98,34 -
Class D Hedged EUR - 127,38 -0,62 -0,49 132,09 94,54 127,38 IE00BNG8NB00 127,38 -
Class X USD - 163,30 -0,75 -0,46 169,15 119,30 163,30 IE00BK70NK35 163,30 -
Class A USD - 124,82 -0,59 -0,47 129,33 100,00 124,82 IE00BMDQ3Z40 124,82 -
Class Z USD Årlig 164,26 -0,76 -0,46 170,16 120,86 164,26 IE00BMBL3R37 164,26 -
Class DP USD - 97,63 -0,45 -0,46 100,92 97,33 97,63 IE000740ORN9 97,63 -
Class D EUR - 142,74 -2,19 -1,51 148,03 99,28 142,74 IE00BNG8N985 142,74 -
Class DP EUR - 98,54 -1,51 -1,51 101,99 98,54 98,54 IE000KMEY7B9 98,54 -
Class D USD - 102,91 -0,48 -0,46 106,62 91,83 102,91 IE000YF287R2 102,91 -
Class Z GBP - 183,18 -0,94 -0,51 188,04 130,49 183,18 IE00BKVDGS70 183,18 -
Class Z EUR - 189,86 -2,91 -1,51 196,89 131,57 189,86 IE00BKVDGR63 189,86 -
Class Z USD - 161,17 -0,75 -0,46 166,96 118,61 161,17 IE00BK70NL42 161,17 -
Class D GBP - 106,41 -0,55 -0,51 109,23 93,07 106,41 IE000403NHH9 106,41 -
Class D USD - 160,45 -0,75 -0,46 166,22 118,31 160,45 IE00BK70NJ20 160,45 -
Class DP USD - 97,63 -0,45 -0,46 100,92 97,33 97,63 IE000ERUGWD7 97,63 -
Class A EUR - 150,80 -2,32 -1,51 156,40 105,49 150,80 IE00BLF9YH30 150,80 -
Class Z Hedged EUR - 153,72 -0,75 -0,49 159,41 113,95 153,72 IE00BM974S12 153,72 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumenter

Dokumenter