Obligationer

BGF ESG Global Bond Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 01.dec.2021 USD 132
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 16.jul.2018
Oprettelsesdato 24.nov.2021
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,57%
ISIN LU2407028278
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,50%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BNZGRQ8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I6 Hedged EUR - 9,95 0,03 0,30 10,00 9,92 - LU2407028278 - -
Class I2 USD - 11,22 0,04 0,36 11,52 11,16 - LU1864663734 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 9,19 0,03 0,33 9,75 9,16 - LU1978683339 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,50 0,03 0,29 10,80 10,47 - LU1864663908 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,28 0,03 0,32 9,84 9,25 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,27 0,02 0,22 9,82 9,25 - LU1978683172 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,68 0,03 0,28 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 93,92 0,28 0,30 99,58 93,64 - LU1978682877 - -
Class A6 USD Månedligt 9,46 0,03 0,32 10,01 9,43 - LU1842103472 - -
Class I2 EUR - 9,88 0,05 0,51 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,15 0,03 0,33 9,70 9,12 - LU1978683255 - -
Class X2 USD USD - 11,40 0,03 0,26 11,69 11,37 - LU1842104017 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 8,99 0,03 0,33 9,58 8,96 - LU1978683099 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,57 0,03 0,28 10,87 10,54 - LU1893598885 - -
Class A2 USD Ingen 10,97 0,03 0,27 11,28 10,94 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 9,24 0,03 0,33 9,78 9,21 - LU1978683412 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,29 0,03 0,29 10,58 10,26 - LU1842103712 - -
Class Z2 USD - 11,26 0,04 0,36 11,55 11,19 - LU1893598703 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,39 0,03 0,29 10,69 10,36 - LU1842103639 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 96,82 0,30 0,31 100,97 96,52 - LU1978683685 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,70 0,01 0,13 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,47 0,03 0,29 10,76 10,44 - LU1893598968 - -
Class D2 EUR Ingen 9,82 0,05 0,51 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,15 0,04 0,36 11,45 11,11 - LU1842103555 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumenter

Dokumenter