Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -5,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,24 - - - -5,60
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-5,24 1,27 0,16 -1,74 -5,24 - - - -6,83
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - - - -5,24

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 03.feb.2023 RMB 31.580.090.574
Oprettelsesdato 08.okt.2021
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Serie Valuta HKD
Basisvaluta CNH
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,53%
Omkostningsgrad 0,45%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering HKD 1.000,00
Udlodningsfrekvens Månedligt
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGBCBHK
ISIN LU2391915332
SEDOL BP2G0Z5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 546
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2022 5,15%
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,05%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 2,29
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,14%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 1,91
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 3,33
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 3,33

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,23%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 59,39%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 40,46%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,92% for dampkul og 0,03% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,43
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,30
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,18
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,03
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,00
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 0,99
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,96
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 0,96
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 0,94
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 0,94
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class SR6 Hedged HKD Månedligt 88,72 -0,24 -0,27 03.feb.2023 95,94 85,68 LU2391915332 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,17 -0,02 -0,24 03.feb.2023 8,87 7,90 LU2077746696 -
Class D6 Hedged USD Månedligt 8,29 -0,03 -0,36 03.feb.2023 8,97 8,01 LU2243824054 -
Class A2 EUR Ingen 13,59 -0,03 -0,22 03.feb.2023 14,82 12,89 LU2267099674 -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 7,65 -0,02 -0,26 03.feb.2023 8,48 7,45 LU1847653224 -
Class A8 Hedged HKD Månedligt 102,98 -0,28 -0,27 03.feb.2023 103,31 100,00 LU2550100429 -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 8,15 -0,02 -0,24 03.feb.2023 8,92 7,91 LU1852331039 -
Class D2 EUR Ingen 13,72 -0,03 -0,22 03.feb.2023 14,93 13,00 LU2290526164 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,07 -0,02 -0,25 03.feb.2023 8,81 7,82 LU2077746779 -
Class X3 USD Månedligt 9,57 -0,08 -0,83 03.feb.2023 10,12 8,58 LU2469414325 -
Class A6 Hedged USD Månedligt 8,38 -0,02 -0,24 03.feb.2023 9,08 8,09 LU1847653141 -
Class I3 USD Månedligt 9,37 -0,09 -0,95 03.feb.2023 10,61 8,40 LU1648248299 -
Class A2 Hedged USD Ingen 9,85 -0,03 -0,30 03.feb.2023 10,11 9,39 LU2070343392 -
Class I6 Hedged SGD Månedligt 8,54 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,22 8,26 LU2325727365 -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 8,18 -0,02 -0,24 03.feb.2023 8,88 7,92 LU2077746340 -
Class A8 Hedged USD Månedligt 10,27 -0,03 -0,29 03.feb.2023 10,32 10,00 LU2550100692 -
Class I6 CNH Månedligt 90,31 -0,23 -0,25 03.feb.2023 97,04 87,68 LU1940842344 -
Class D2 CNH Ingen 100,78 -0,26 -0,26 03.feb.2023 102,72 96,58 LU0827885731 -
Class A2 CHF Ingen 13,63 0,08 0,59 03.feb.2023 15,00 12,69 LU0969580058 -
Class D6 Hedged SGD Månedligt 8,52 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,21 8,23 LU2325727282 -
Class X2 Hedged USD - 10,09 -0,03 -0,30 03.feb.2023 10,26 9,60 LU2092937064 -
Class I2 EUR - 17,29 -0,04 -0,23 03.feb.2023 18,80 16,38 LU2011139461 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,10 -0,03 -0,33 03.feb.2023 9,51 8,74 LU2319961764 -
Class SR3 USD Månedligt 8,60 -0,08 -0,92 03.feb.2023 9,73 7,71 LU2319961921 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,77 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,42 8,37 LU2319961848 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,32 -0,02 -0,24 03.feb.2023 9,04 8,06 LU1847653497 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,32 -0,02 -0,21 03.feb.2023 9,74 8,94 LU2112292417 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,61 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,25 8,22 LU2112291872 -
Class I2 Hedged USD - 9,77 -0,03 -0,31 03.feb.2023 9,97 9,31 LU2112291955 -
Class SR2 Hedged USD - 9,38 -0,03 -0,32 03.feb.2023 9,58 8,93 LU2319962069 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,37 -0,03 -0,36 03.feb.2023 9,12 8,12 LU2298320776 -
Class I2 Hedged EUR - 9,35 -0,02 -0,21 03.feb.2023 9,76 8,97 LU2112292094 -
Class A2 USD Ingen 14,73 -0,13 -0,87 03.feb.2023 16,05 13,07 LU0679941327 -
Class A3 CNH Månedligt 65,51 -0,17 -0,26 03.feb.2023 69,53 63,46 LU0679941160 -
Class A2 CNH Ingen 99,85 -0,26 -0,26 03.feb.2023 102,13 95,78 LU0679940949 -
Class D2 Hedged USD Ingen 9,73 -0,02 -0,21 03.feb.2023 9,94 9,27 LU2112292250 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 8,60 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,24 8,22 LU2112292177 -
Class A3 HKD Månedligt 75,81 -0,63 -0,82 03.feb.2023 85,28 67,97 LU0690034276 -
Class SR2 CNH - 96,16 -0,25 -0,26 03.feb.2023 97,91 92,13 LU2319961681 -
Class I2 USD Ingen 18,73 -0,17 -0,90 03.feb.2023 20,32 16,60 LU1588882974 -
Class D2 USD Ingen 14,86 -0,14 -0,93 03.feb.2023 16,15 13,18 LU0719319435 -
Class A3 SGD Månedligt 12,75 -0,02 -0,16 03.feb.2023 14,76 12,24 LU2298379152 -
Class SR6 Hedged USD Månedligt 8,94 -0,02 -0,22 03.feb.2023 9,60 8,62 LU2391915761 -
Class D3 USD Månedligt 9,70 -0,09 -0,92 03.feb.2023 10,98 8,70 LU0683067952 -
Class I6 USD Hedged USD Månedligt 8,77 -0,03 -0,34 03.feb.2023 9,46 8,47 LU2134542930 -
Class SR2 USD - 14,18 -0,13 -0,91 03.feb.2023 15,39 12,57 LU2391915928 -
Class D6 CNH Månedligt 86,73 -0,22 -0,25 03.feb.2023 93,15 84,24 LU2243823916 -
Class SR6 CNH Månedligt 90,56 -0,23 -0,25 03.feb.2023 96,84 87,86 LU2391915688 -
Class A3 USD Månedligt 9,66 -0,09 -0,92 03.feb.2023 10,93 8,66 LU0679941673 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 81,54 -0,22 -0,27 03.feb.2023 89,06 78,90 LU1963769176 -
Class A6 CNH Månedligt 89,72 -0,24 -0,27 03.feb.2023 96,89 87,20 LU1852330734 -
Class SR6 Hedged SGD Månedligt 8,93 -0,02 -0,22 03.feb.2023 9,60 8,63 LU2391915415 -
Class X2 USD - 11,83 -0,11 -0,92 03.feb.2023 12,79 10,48 LU1733225855 -
Class SR6 Hedged EUR Månedligt 8,72 -0,02 -0,23 03.feb.2023 9,57 8,47 LU2391915506 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 899,00 -2,00 -0,22 03.feb.2023 946,00 868,00 LU2367605297 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Dokumenter

Dokumenter