Obligationer

IU0A

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Alle økonomiske investeringer medfører et element af risiko. Værdien af dine investeringer og deres indkomst kan variere, og din oprindelige investering garanteres ikke. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatserne stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationernes markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fondens investeringer kan have lav likviditet, hvilket ofte får værdien af disse investeringer til at være mindre forudsigelige. I ekstreme tilfælde vil fonden ikke kunne realisere investeringen til markedspris eller til en pris, der betragtes som rimelig. Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
Benchmark (%)
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Opret.
-2,50 - - - -2,52
Benchmark (%) -2,42 - - - -2,46
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,52 1,08 -0,08 -0,66 -2,50 - - - -2,90
Benchmark (%) -2,44 1,08 -0,06 -0,60 -2,42 - - - -2,83

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 06.dec.2022 USD 74.888.007
Net Assets of Fund pr. 06.dec.2022 USD 978.835.337
Oprettelsesdato 05.okt.2021
Fondens oprettelse 12.dec.2018
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Udestående aktier pr. 06.dec.2022 15.416.294
Samlet omkostningsgrad 0,12%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
Metodologi Stikprøver
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 oktober
Bloomberg Ticker IU0A SE
ISIN IE00098ZGGO6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 05.dec.2022 1.344
Benchmark-niveau pr. 06.dec.2022 USD 117,36
Benchmark Ticker BMSRTRUU
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 05.dec.2022 5,15%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 05.dec.2022 3,00%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 05.dec.2022 1,74
Effektiv løbetid pr. 05.dec.2022 1,49

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,65
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 10,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Bond USD Short Term
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 145
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 59,32
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 99,73
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.aug.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 05.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 05.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 05.dec.2022 99,17%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 05.dec.2022 0,83%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 02.dec.2022
Udsteder Vægtning (%)
BANK OF AMERICA CORP 4,14
JPMORGAN CHASE & CO 3,92
MORGAN STANLEY 3,13
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,60
CITIGROUP INC 2,41
Udsteder Vægtning (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,88
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,71
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,66
APPLE INC 1,57
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,27
Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Par Value ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 02.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 02.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 02.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 02.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
SIX Swiss Exchange IU0A USD 07.okt.2021 BMCQTF7 IU0A SE IU0A.S - - IE00098ZGGO6 A3C3CR 113742058 - -
Bolsa Institucional de Valores IUOA MXN 24.maj2022 BNNJQ17 IUOAN MM - - - IE00098ZGGO6 - - - -

Dokumenter

Dokumenter