Obligationer

BGF Emerging Markets Impact Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagrammet er uden indhold, idet der er mindre end et års resultatdata til rådighed.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 04.jul.2022 USD 76.434.191
Oprettelsesdato 12.jul.2021
Fondens oprettelse 12.jul.2021
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Sammenligningsbenchmark 1 JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index
SFDR-klassificering Artikel 9
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,65%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGMIBDE
ISIN LU2337646124
SEDOL BMBQCM6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 61
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 5,42%
Ændret varighed pr. 31.maj2022 5,79
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 5,42%
Effektiv løbetid pr. 31.maj2022 5,82
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.maj2022 7,94
WAL indtil dårligst pr. 31.maj2022 7,94

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.maj2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.maj2022 56,49%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.maj2022 42,82%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C RegS 4.688 05/15/2029 3,82
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS 2.413 09/17/2030 3,60
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025 3,44
BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026 3,30
MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026 3,25
Navn Vægtning (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 1.35 09/18/2027 3,13
FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027 2,92
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 2,82
BAIDU INC 2.375 08/23/2031 2,79
BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS RegS 4.375 03/18/2027 2,72
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 EUR Hedged EUR - 8,47 0,02 0,24 04.jul.2022 10,10 8,43 LU2337646124 -
Class X6 USD - 9,75 0,03 0,31 04.jul.2022 10,09 9,71 LU2469414598 -
Class A2 USD USD - 8,54 0,02 0,23 04.jul.2022 10,11 8,51 LU2337645407 -
Class I2 EUR hedged EUR - 8,49 0,02 0,24 04.jul.2022 10,11 8,45 LU2337646397 -
Class Z2 USD USD - 8,59 0,02 0,23 04.jul.2022 10,12 8,56 LU2337646041 -
Class D2 USD USD - 8,58 0,02 0,23 04.jul.2022 10,12 8,54 LU2337645589 -
Class I2 USD USD - 8,60 0,02 0,23 04.jul.2022 10,12 8,56 LU2337645746 -
Class X2 USD USD - 8,63 0,03 0,35 04.jul.2022 10,13 8,59 LU2337645829 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jack Deino
Jack Deino
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jack Deino
Jack Deino
Ashley Schulten
Ashley Schulten

Dokumenter

Dokumenter