Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.jun.2021 USD 3.576
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 1.374
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 29.okt.1993
Oprettelsesdato 09.jun.2021
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,59%
ISIN LU2344713685
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,55%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BNNFPH4
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.maj2021 0,62%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.maj2021 0,71%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.maj2021 0,62%
MSCI - Termisk kul pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.maj2021 0,01%
MSCI - Oliesand pr. 28.maj2021 0,19%
MSCI - Tobak pr. 28.maj2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.maj2021 43,47%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.maj2021 56,39%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,01% for dampkul og 0,25% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,42
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,70
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,64
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,64
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,57
Navn Vægtning (%)
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,53
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025 0,51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,49
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,49
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.25 07/01/2025 0,47
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged CHF - 10,04 0,02 0,20 10,04 10,00 - LU2344713685 - -
Class SR2 USD - 10,17 0,02 0,20 10,17 9,98 - LU2319962739 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 227,88 0,28 0,12 227,88 202,51 - LU0330917963 - -
Class SR3 USD - 10,10 0,01 0,10 10,10 9,98 - LU2319962812 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,35 0,02 0,18 11,35 10,37 - LU0803752046 - -
Class SR4 Hedged GBP - 10,16 0,01 0,10 10,16 9,98 - LU2319962655 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,58 0,02 0,21 9,58 8,70 - LU1111085442 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 11,58 0,02 0,17 11,58 10,60 - LU0578942376 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,08 0,03 0,15 20,08 17,61 - LU0827886895 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,68 0,02 0,17 11,68 10,40 - LU1090155554 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,15 0,01 0,10 10,15 9,98 - LU2319962572 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,57 0,02 0,16 12,57 11,08 - LU1111085798 - -
Class A2 USD Ingen 38,70 0,05 0,13 38,70 34,03 - LU0046676465 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 9,86 0,01 0,10 9,86 9,03 - LU0580330818 - -
Class A1 USD Daglig 6,03 0,01 0,17 6,03 5,50 - LU0046675905 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 10,35 0,02 0,19 10,35 9,46 - LU0803751741 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 243,84 0,31 0,13 243,84 215,25 - LU0532707519 - -
Class A6 USD Månedligt 5,08 0,00 0,00 5,11 4,72 - LU0738912566 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 106,16 0,13 0,12 106,51 97,64 - LU1919856218 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,49 0,02 0,12 16,49 14,52 - LU0578945809 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 9,32 0,01 0,11 9,34 8,59 - LU0578943853 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,96 0,03 0,16 18,96 16,74 - LU0578947334 - -
Class I2 USD Ingen 16,83 0,02 0,12 16,83 14,68 - LU0822668108 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 91,18 0,09 0,10 91,38 83,90 - LU1023056127 - -
Class I3 USD Månedligt 9,83 0,01 0,10 9,83 8,96 - LU0764821012 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,21 0,01 0,11 9,25 8,53 - LU0871640396 - -
Class D3 USD Månedligt 10,44 0,01 0,10 10,44 9,52 - LU0592702061 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 10,08 0,02 0,20 10,08 9,20 - LU0578937376 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,21 0,02 0,16 12,21 10,80 - LU1090156289 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 37,91 0,04 0,11 38,15 35,27 - LU0764619531 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,30 0,02 0,22 9,35 8,66 - LU1314333441 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,76 0,01 0,09 10,76 9,93 - LU2242188931 - -
Class X6 USD Månedligt 11,14 0,01 0,09 11,16 10,22 - LU1376384019 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,03 0,02 0,18 11,03 10,03 - LU0681219902 - -
Class D2 USD Ingen 41,40 0,06 0,15 41,40 36,17 - LU0552552704 - -
Class A3 USD Månedligt 6,09 0,01 0,16 6,09 5,55 - LU0172419151 - -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 10,11 0,02 0,20 10,11 9,23 - LU0827886978 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,41 0,02 0,12 17,41 15,23 - LU0827887273 - -
Class X2 USD Ingen 46,34 0,06 0,13 46,34 40,22 - LU0147390172 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,02 0,01 0,09 11,02 10,07 - LU0706698544 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumenter

Dokumenter