Multi Asset

ESG Multi-Asset Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.maj2021 EUR 2.594
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 860
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 04.jan.1999
Oprettelsesdato 07.apr.2021
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,69%
ISIN LU2310090357
Bloomberg-ticker EGB_AGG
Omkostningsgrad 0,65%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BNNLLN0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.apr.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.apr.2021 52,22%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.apr.2021 47,78%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,19% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkorporerer ESG-overvejelser overalt i investeringsprocessens makroøkonomiske udsigter, idegenerering, implementeringsværktøjer, porteføljeudarbejdelse, risikostyring, løbende overvågning og rapportering. Alle research-ideer, der udarbejdes for Fonden, tager hensyn til den potentielle indvirkning af ESG-relaterede risici, og dette dokumenteres som en del af investeringsprocessen. Ideimplementering bruger en bred vifte af byggesten, herunder aktive investeringsforeninger, indeksfonde, ETF'er, direkte værdipapirer, derivater og tredjepartsfonde. Fondsadministratoren gennemgår regelmæssigt researchideer og aktivallokering og genovervejer hver enkelt byggesten, der bruges til at tilgå researchideer. Valget af byggesten er baseret på ESG-overvejelser. For strategier med et eksplicit ESG-mål bruges specifikke byggesten for at overholde disse retningslinjer. Når en ESG-fokuseret byggesten bliver tilgængelig, overvejes den som en erstatning for gængs markedseksponering. Både omfanget og indvirkningen af screeninger og integration overvejes med hensyn til investeringsformålet/specifikke strategiers investeringsstil. Fondsadministratoren kan også bygge skræddersyede tematiske sikkerhedskurve, som er underlagt BlackRocks basisscreeninger i første omgang og, hvor det er passende, yderligere screeningskriterier. Under rapporteringsfasen bruger Fondsadministratoren E, S og G-kriterier såsom overordnet ESG og CO2-fodaftryk. Disse indhentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljeovervågninger sammen med BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe samt porteføljegennemgange sammen med Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 3,26
MICROSOFT CORP 2,51
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,20
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 2,12
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1,86
Navn Vægtning (%)
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,60
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,60
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,50
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 1,42
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 1,24
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged EUR - 10,39 0,09 0,87 10,39 9,76 - LU2310090357 - -
Class I2 EUR - 12,81 -0,05 -0,39 12,91 10,97 - LU1822773989 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 48,59 -0,17 -0,35 48,98 41,58 - LU0494093205 - -
Class A2 Hedged AUD - 10,58 -0,04 -0,38 10,67 9,96 - LU2250418493 - -
Class A8 Hedged SGD Månedligt 11,12 -0,04 -0,36 11,23 9,80 - LU2092937148 - -
Class A2 Hedged ZAR - 107,92 -0,34 -0,31 108,65 99,70 - LU2250418576 - -
Class D2 EUR Ingen 20,19 -0,07 -0,35 20,35 17,32 - LU0473185139 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 51,54 -0,19 -0,37 51,95 43,87 - LU0827879924 - -
Class A8 Hedged USD Månedligt 11,18 -0,04 -0,36 11,29 9,85 - LU2092627202 - -
Class A2 Hedged SGD - 11,60 -0,04 -0,34 11,69 9,94 - LU2077746001 - -
Class A4 EUR Årlig 10,56 -0,03 -0,28 10,64 9,96 - LU2256991352 - -
Class A2 EUR Ingen 18,63 -0,07 -0,37 18,79 16,07 - LU0093503497 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumenter

Dokumenter