Multi Asset

Global Target Return Moderate Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
  1y 3y 5y 10y Opret.
-10,84 - - - -6,80
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,19 -1,81 -3,08 -6,66 -10,84 - - - -8,12
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

- - - - -9,04

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 04.okt.2022 USD 4.512.253
Oprettelsesdato 17.jun.2021
Fondens oprettelse 17.jun.2021
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,58%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
ISIN IE00BMDQ5702
SEDOL BMDQ570

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.aug.2022 24
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 31.aug.2022 0,00
P/B-kvotient pr. 31.aug.2022 0,00
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.aug.2022 2,07%
Ændret varighed pr. 31.aug.2022 1,84
Effektiv løbetid pr. 31.aug.2022 1,81
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.aug.2022 2,51

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.aug.2022 0,37%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.aug.2022 0,36%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.aug.2022 0,39%
MSCI - Termisk kul pr. 31.aug.2022 0,08%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.aug.2022 0,35%
MSCI - Tobak pr. 31.aug.2022 0,31%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.aug.2022 79,06%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.aug.2022 20,94%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,61% for dampkul og 1,39% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2022
Navn Vægtning (%)
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD 18,03
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 9,01
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST 8,95
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 6,26
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6,11
Navn Vægtning (%)
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 6,00
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 5,31
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 4,87
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 4,28
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 3,04
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I USD - 89,58 0,95 1,07 04.okt.2022 104,00 87,75 IE00BMDQ5702 -
Class D USD - 89,40 0,95 1,07 04.okt.2022 103,94 87,58 IE00BMDQ5694 -
Class X USD - 90,25 0,96 1,07 04.okt.2022 104,22 88,39 IE00BMDQ5587 -
Class A USD - 88,76 0,94 1,07 04.okt.2022 103,70 86,96 IE00BMDQ5470 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Manglende indhold for porteføljeadministrator

Dokumenter

Dokumenter