Multi Asset

Blackrock Global Target Return: Conservative Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.sep.2021 USD 5
Fondens oprettelse 17.jun.2021
Oprettelsesdato 17.jun.2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.aug.2021 26
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,87%
ISIN IE00BMDQ5256
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMDQ525
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.aug.2021 0,18%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.aug.2021 0,47%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.aug.2021 0,17%
MSCI - Termisk kul pr. 31.aug.2021 0,05%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.aug.2021 0,03%
MSCI - Oliesand pr. 31.aug.2021 0,03%
MSCI - Tobak pr. 31.aug.2021 0,23%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.aug.2021 41,86%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.aug.2021 58,14%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,32% for dampkul og 0,61% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research- og underliggende strategiske due diligence-faser. Dette kan omfatte tredjeparter og interne overvejelser, som porteføljeforvaltningsteamet definerer. Interne overvejelser omfatter eksponering for miljøhændelser og katastrofer samt overvejelser vedrørende statslige sociale og ledelsesmæssige anliggender. Porteføljeforvaltningsteamet analyserer også ESG-eksponeringer og investeringskarakteristika i underliggende strategier. Disse kriterier er en del af en række overvejelser, der indgår i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren inkluderer ESG-kriterier i den løbende overvågning af den samlede portefølje, inklusive underliggende strategier samt taktisk positionering. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2021
Navn Vægtning (%)
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 12,99
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 12,88
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 12,36
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 10,64
ISH EUR GOV BD 20 TGTDUR ETF DST 7,00
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ TREASURY BOND 20+Y CACC 5,28
BLK ADV WORLD EQ X ACC USD 5,10
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 3,69
BLK ADV US EQ FD X ACC USD 2,61
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 2,26
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD - 101,57 -0,48 -0,47 103,09 100,00 101,57 IE00BMDQ5256 101,57 -
Class X USD - 101,78 -0,48 -0,47 103,25 100,00 101,78 IE00BMDQ5140 101,78 -
Class I USD - 101,61 -0,48 -0,47 103,12 100,00 101,61 IE00BMDQ5363 101,61 -
Class A USD - 101,43 -0,48 -0,47 102,97 100,00 101,43 IE00BMDQ4739 101,43 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Manglende indhold for porteføljeadministrator

Dokumenter

Dokumenter