Aktier

BlackRock Global Impact Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Grænsemarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklingsmarkeder. Blandt de øvrige faktorer er større 'likviditetsrisiko', begrænsninger i investering eller overførsel af aktiver og fejl/ forsinkelse i udlevering af værdipapirer eller betalinger til Fonden. Der kan være større udsving i værdien af din investering og øget risiko for at miste kapital.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2021 USD 335
Fondens oprettelse 31.mar.2020
Oprettelsesdato 05.mar.2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 62
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Artikel 9
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,75%
ISIN IE00BLCHKM78
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BLCHKM7
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering JPY 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 6,98
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 75,00
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 90,82
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 70,19
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 216
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 90,58%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 9,42%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Udover den investeringsproces, der beskrives i Fondsdokumentationen, overvejer Fondsadministratoren også ESG-kriterier under investeringsprocessens idegenererings-, virksomhedsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og løbende overvågningsfaser. ESG-oplysninger kan indhentes fra BlackRocks interne ESG-research, tredjepartsdataudbydere og drøftelser med virksomhedens ledelse. Fondsadministratoren inkluderer eksponeringer for væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og bruger BlackRocks interne virksomhedsengagement og polemikflag samt andre værktøjer til at filtrere det investerbare univers. Fondsadministratoren benytter sig af regelmæssige møder med virksomhedens ledelse og virksomhedsbesøg til at håndtere eventuelle resterende ESG-anliggender. Alt det ovennævnte dokumenteres som uafhængige ESG-kommentarer i et særligt afsnit i de interne aktierapporter samt i analytikeres notater fra virksomhedsmøder. ESG-drøftelser er en nødvendig, essentiel og ufravigelig del af teamets regelmæssige præsentationer af værdipapirer, Risk and Quantitative Analysis-gruppens gennemgange, gennemgange af porteføljetildeling, daglige teammøder og gennemgange sammen med Chief Investment Officers.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
ROYALTY PHARMA PLC 3,39
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,38
ZOETIS INC 3,25
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,21
EDP RENOVAVEIS SA 3,05
Navn Vægtning (%)
APTIV PLC 3,04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 3,01
PAYPAL HOLDINGS INC 2,70
VEEVA SYSTEMS INC 2,65
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,51
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I JPY - 10.070,55 -109,00 -1,07 11.457,91 10.000,00 10.070,55 IE00BLCHKM78 10.070,55 -
Class D USD - 161,84 -2,13 -1,30 192,15 161,84 161,84 IE00BL5H0Z73 161,84 -
Class A EUR - 107,87 -1,06 -0,97 120,33 101,98 107,87 IE00BMYPBC33 107,87 -
Class I EUR - 158,89 -2,15 -1,34 190,05 158,89 158,89 IE00BLJP7H80 158,89 -
Class Z GBP - 94,23 -0,61 -0,64 105,59 93,78 94,23 IE00BL5B5098 94,23 -
Class X Acc AUD - 97,58 -0,17 -0,17 108,17 97,58 97,58 IE0003ASDU71 97,58 -
Class I GBP - 152,71 -0,99 -0,64 171,86 151,02 152,71 IE00BLJP7J05 152,71 -
Class Z EUR - 158,36 -1,55 -0,97 176,20 148,14 158,36 IE00BLGM4M63 158,36 -
Class X GBP - 99,21 -0,64 -0,64 111,73 98,69 99,21 IE00BN4GXJ42 99,21 -
Class A USD - 160,35 -2,11 -1,30 191,52 160,35 160,35 IE00BL5H0X59 160,35 -
Class D GBP - 152,36 -0,99 -0,65 171,70 150,95 152,36 IE00BL5H1323 152,36 -
Class I EUR - 158,39 -1,55 -0,97 176,38 148,38 158,39 IE00BLJP7D43 158,39 -
Class D EUR - 157,56 -1,54 -0,97 175,45 147,84 157,56 IE00BL5H1091 157,56 -
Class A EUR - 155,66 -1,53 -0,97 173,64 147,16 155,66 IE00BL5H0Y66 155,66 -
Class Z GBP - 152,62 -0,99 -0,64 171,59 150,78 152,62 IE00BLGM4N70 152,62 -
Class Z USD - 162,76 -2,14 -1,30 192,77 162,76 162,76 IE00BL5H1216 162,76 -
Class X USD - 164,40 -2,16 -1,30 193,67 164,40 164,40 IE00BL5H1109 164,40 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Eric Rice
Eric Rice

Dokumenter

Dokumenter