Obligationer

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -8,8
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -8,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-8,78 - - - -1,85
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-8,51 - - - -1,38
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-8,78 -1,23 1,90 -2,82 -8,78 - - - -3,40
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-8,51 -1,79 1,79 -2,70 -8,51 - - - -2,54
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - - - -8,78
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

- - - - -8,51

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 31.jan.2023 USD 327.877.058
Oprettelsesdato 24.feb.2021
Fondens oprettelse 19.jun.2009
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,46%
Omkostningsgrad 0,40%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGFIIUA
ISIN LU2298379822
SEDOL BMZ5BD3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 116
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 3,73%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,52
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 1,34%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 6,54
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 6,53
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 6,53

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 5,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,95
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,89
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,79
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 USD - 9,84 0,00 0,00 31.jan.2023 10,75 9,34 LU2298379822 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,33 0,00 0,00 31.jan.2023 14,99 12,78 LU0425308169 -
Class A3 USD Månedligt 15,32 0,01 0,07 31.jan.2023 16,80 14,55 LU0425308243 -
Class D3 USD Månedligt 15,48 0,00 0,00 31.jan.2023 16,96 14,70 LU0827882555 -
Class A2 USD Ingen 15,78 0,00 0,00 31.jan.2023 17,31 14,99 LU0425308086 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,29 0,00 0,00 31.jan.2023 17,06 14,63 LU0425308755 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,99 0,01 0,07 31.jan.2023 15,69 13,40 LU0448666502 -
Class D2 USD Ingen 16,56 0,01 0,06 31.jan.2023 18,10 15,71 LU0448666684 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Dokumenter

Dokumenter