Aktier

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

- - - - -
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Opret.
-3,17 - - - 2,51
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-3,52 - - - -0,04
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-20,29 -9,51 -9,16 -3,17 - - - 2,71
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-13,03 -8,31 -8,17 -3,52 - - - -0,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.maj2022 USD 612
Fondens oprettelse 21.jan.2020
Oprettelsesdato 01.apr.2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 23
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI World Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 1,70%
ISIN IE00BMDQ3Z40
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMDQ3Z4
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. - -
3 år Beta pr. - -
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2022 99,87
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2022 8,76
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2022 83,31
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2022 Equity Global
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2022 4.728
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2022 20,18
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.apr.2022 99,25
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 100,23%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 0,13%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
MASTERCARD INC 9,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,22
ASML HOLDING NV 7,54
MICROSOFT CORPORATION 7,04
ALPHABET INC 5,84
Navn Vægtning (%)
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,86
S&P GLOBAL INC 4,82
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 4,52
LONZA GROUP AG 4,33
VERISK ANALYTICS INC 4,30
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A USD - 92,49 1,46 1,60 129,43 91,03 92,49 IE00BMDQ3Z40 92,49 -
Class Z EUR - 149,96 0,83 0,56 196,89 148,37 149,96 IE00BKVDGR63 149,96 -
Class DP USD - 72,71 1,15 1,61 101,24 71,56 72,71 IE000740ORN9 72,71 -
Class D EUR - 112,62 0,62 0,56 148,03 111,66 112,62 IE00BNG8N985 112,62 -
Class D GBP - 83,96 0,63 0,75 109,23 83,28 83,96 IE000403NHH9 83,96 -
Class Z Hedged EUR - 112,85 1,79 1,61 159,41 111,06 112,85 IE00BM974S12 112,85 -
Class D USD - 76,55 1,21 1,61 106,78 75,34 76,55 IE000YF287R2 76,55 -
Class DP GBP - 77,97 0,59 0,76 100,80 77,33 77,97 IE0009I2JKS0 77,97 -
Class Z GBP - 144,61 1,08 0,76 188,04 143,43 144,61 IE00BKVDGS70 144,61 -
Class DP USD - 72,81 1,16 1,61 101,24 71,66 72,81 IE000ERUGWD7 72,81 -
Class Z USD - 120,00 1,90 1,61 167,27 118,10 120,00 IE00BK70NL42 120,00 -
Class DP EUR - 77,97 0,44 0,56 102,08 77,40 77,97 IE000KMEY7B9 77,97 -
Class D Hedged EUR - 93,42 1,48 1,61 132,09 91,94 93,42 IE00BNG8NB00 93,42 -
Class X USD - 122,05 1,94 1,62 169,61 120,11 122,05 IE00BK70NK35 122,05 -
Class Z USD Årlig 122,33 1,94 1,61 170,50 120,38 122,33 IE00BMBL3R37 122,33 -
Class A EUR - 118,53 0,65 0,55 156,40 117,68 118,53 IE00BLF9YH30 118,53 -
Class D USD - 119,37 1,89 1,61 166,50 117,48 119,37 IE00BK70NJ20 119,37 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumenter

Dokumenter