Obligationer

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
Målbenchmark 1 (%)
  1y 3y 5y 10y Opret.
-3,23 - - - -2,36
Målbenchmark 1 (%) 0,62 - - - 0,49
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-5,71 -3,52 -3,05 -3,55 -3,23 - - - -3,04
Målbenchmark 1 (%) 0,61 0,25 0,46 0,57 0,62 - - - 0,63
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -3,23
Målbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - 0,62

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 05.okt.2022 USD 47.370.009
Oprettelsesdato 14.jun.2021
Fondens oprettelse 14.jun.2021
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Målbenchmark 1 ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,70%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
ISIN IE00BKPSQD35
SEDOL BKPSQD3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.aug.2022 994
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.aug.2022 4,10%
Ændret varighed pr. 31.aug.2022 2,79
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.aug.2022 4,10%
Effektiv løbetid pr. 31.aug.2022 2,24
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.aug.2022 5,50
WAL indtil dårligst pr. 31.aug.2022 5,50

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.aug.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.aug.2022 34,85%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.aug.2022 65,72%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,24% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. Fondsadministratoren har udviklet interne researchsignaler til at hjælpe med at vurdere udstedende selskaber på anliggender, der vedrører miljø, ledelse og menneskelig kapital. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2022
Navn Vægtning (%)
UNIFORM MBS 12,66
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,91
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 7,49
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,87
UNITED STATES TREASURY 2,73
Navn Vægtning (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,40
MORGAN STANLEY 1,22
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
HP INC 1,10
CAS_18-C06-1M2 1,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Z EUR - 97,22 -0,12 -0,12 05.okt.2022 103,37 96,36 IE00BKPSQD35 -
Class X USD - 99,86 -0,11 -0,11 05.okt.2022 104,18 98,94 IE00BKPSQJ96 -
Class Z CHF - 96,79 -0,12 -0,13 05.okt.2022 103,06 95,96 IE00BKPSQC28 -
Class Z USD - 98,98 -0,11 -0,11 05.okt.2022 103,77 98,08 IE00BKPSQK02 -
Class D USD - 98,73 -0,11 -0,11 05.okt.2022 103,72 97,84 IE00BKPSQG65 -
Class Z GBP - 98,32 -0,11 -0,11 05.okt.2022 103,72 97,47 IE00BKPSQF58 -
Class D Hedged GBP - 97,38 -0,12 -0,12 05.okt.2022 101,63 96,52 IE000B9P6T25 -
Class DP USD - 98,95 -0,11 -0,11 05.okt.2022 103,42 98,04 IE00BKPSQH72 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tom Parker
Tom Parker
Scott Radell
Scott Radell
Jeffrey Rosenberg
Jeffrey Rosenberg

Dokumenter

Dokumenter