Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 1 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 1,7
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-2,15 - - - -
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,78 - - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,18 1,70 0,72 -1,65 -2,15 - - - -
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 - - - -
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - 5,00 -3,68
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

- - - 0,07 0,62

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 USD 4.415.538.794
Oprettelsesdato 02.sep.2020
Fondens oprettelse 04.aug.2015
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,36%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens -
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BLGEDDG
ISIN LU2215606471
SEDOL BMBX8M9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 279
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. - -
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 18,89
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 3,51

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,13%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,84%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 45,79%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 14,26%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,07% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren vurderer de fundamentale og strategiske aspekter af hvert enkelt værdipapir, som Fonden kan investere i. Dette kan omfatte en detaljeret og udtømmende gennemgang og analyse af alle aspekter af selskabet, herunder ESG-politikker, når mulighederne vurderes. Fondsadministratorens dybdegående due diligence leverer data til et holistisk perspektiv på en given udsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. Derudover forestår Fondsadministratoren regelmæssigt gennemgange af porteføljerisici i samarbejde med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,96
SWEDISH MATCH AB 3,82
HOWMET AEROSPACE INC 3,39
ACTIVISION BLIZZARD INC 2,86
ROGERS CORPORATION 2,64
Navn Vægtning (%)
ATLANTIA SPA 2,53
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,35
VMWARE INC 2,32
HOMESERVE PLC 2,21
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,20
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D4 Hedged GBP - 103,02 0,93 0,91 01.dec.2022 106,31 98,83 LU2215606471 -
Class I2 Hedged JPY - 11.176,28 96,98 0,88 01.dec.2022 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 113,86 0,96 0,85 01.dec.2022 118,62 110,04 LU1373035077 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 119,70 1,08 0,91 01.dec.2022 123,53 114,83 LU1373034930 -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 115,93 1,04 0,91 01.dec.2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
Class Z2 USD Ingen 138,57 1,27 0,92 01.dec.2022 141,27 131,73 LU1258025839 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 105,39 0,93 0,89 01.dec.2022 108,46 100,98 LU2114397859 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 108,97 0,96 0,89 01.dec.2022 113,70 105,37 LU1603214401 -
Class A2 USD Ingen 127,88 1,17 0,92 01.dec.2022 131,06 122,13 LU1251620883 -
Class X2 USD Ingen 153,88 1,41 0,92 01.dec.2022 156,52 145,76 LU1264793958 -
Class D2 USD Ingen 131,73 1,21 0,93 01.dec.2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 116,26 0,99 0,86 01.dec.2022 120,89 112,21 LU1382784764 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1.051,27 9,55 0,92 01.dec.2022 1.085,06 1.009,59 LU2114397776 -
Class I2 USD Ingen 122,24 1,12 0,92 01.dec.2022 124,70 116,33 LU1251621345 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 96,07 2,72 2,91 01.dec.2022 103,15 79,85 LU2008661006 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 109,79 0,93 0,85 01.dec.2022 114,76 106,36 LU1376384878 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 105,38 0,90 0,86 01.dec.2022 110,15 102,09 LU1697783881 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 112,55 0,94 0,84 01.dec.2022 117,66 108,96 LU1387771113 -
Class IA2 Hedged EUR - 104,07 0,89 0,86 01.dec.2022 107,83 100,20 LU2125116769 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 109,43 0,90 0,83 01.dec.2022 114,79 106,19 LU1400751324 -
Class IA2 USD - 117,59 1,07 0,92 01.dec.2022 119,78 111,64 LU1921562119 -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 119,51 0,99 0,84 01.dec.2022 124,51 115,43 LU1341466644 -
Class I4 Hedged EUR - 111,49 0,95 0,86 01.dec.2022 115,88 107,59 LU1817852764 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 122,30 1,04 0,86 01.dec.2022 126,97 117,91 LU1288049940 -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 129,46 1,17 0,91 01.dec.2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
Class I5 USD Kvartalsvis 123,48 1,13 0,92 01.dec.2022 125,96 117,50 LU1603214153 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumenter

Dokumenter